Nuotolinis informacinis renginys 10-12 klasių mokiniams, jų tėvams „Išankstinis priėmimas nevalstybinėje aukštojoje mokykloje – kodėl verta rinktis?“, 2022 m. sausio 18 dieną (antradienį), 16 val.
 

Naujienos

 

ABITURIENTAI RENKASI BRANDOS EGZAMINUS, KURIUOS LAIKYS

2021.11.16

Nuo šių metų abiturientams pasiūlytos naujovės: jie turi galimybę pasirinkti daugiau egzaminų nei laikys; informacinių technologijų egzaminą laikyti viena iš trijų pasirenkamų programavimo kalbų.

Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros (valstybinį ar mokyklinį) bei vieną pasirinkto dalyko egzaminą – arba atlikti brandos darbą. Iš viso abiturientai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Abiturientai, kaip ir anksčiau, negalės keisti pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo, bet iki einamųjų metų kovo 15 dienos galės iš iki lapkričio 24 d. pasirinktų brandos egzaminų vieno ar kelių brandos egzaminų atsisakyti, pateikiant mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu).

Daugiau informacijos