Naujienos

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių karjeros kompetencijų ugdymas taikant aktyvaus ugdymo metodus

2021.11.26

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras gruodžio 6 ir 13 dienomis organizuoja nuotolinį seminarą „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių karjeros kompetencijų ugdymas taikant aktyvaus ugdymo metodus“.

Karjeros planavimas ir profesijos pasirinkimas yra aktualiausias ir sunkiausias žingsnis mokiniams, baigiant mokyklą. Tačiau didžiausias iššūkis iškyla mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Jie pernelyg dažnai susiduria su prietarais, negeranoriškumu, perdėta globa arba netinkamai organizuotu profesiniu rengimu. Visi išvardinti veiksniai turi neigiamos įtakos šių jaunuolių įsidarbinimui. Ne mažiau svarbi šiandieninė situacija – įvairūs pokyčiai (ekonominiai, globaliniai, technologiniai, socialiniai), darbo ir asmeninių poreikių, gyvenimo tikslų derinimas.

 Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP), priklauso didelės rizikos grupei, kuriai įgijus pagrindinį arba profesinį išsilavinimą gresia patirti socialinę atskirtį, tapti ilgalaikiais bedarbiais ir atsidurti žemiau skurdo ribos. Įvairių lietuvių mokslininkų darbuose teigiama, jog mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, susiduria su adaptacijos sunkumais darbo rinkoje ir socialinėje veikloje, nedarbingumu, nepasitenkinimu darbu, konkurencija darbo rinkoje, neigiamu darbdavių požiūriu.

Šia programa siekiama padėti karjeros specialistams ir mokytojams įgyti būtinų vadybinių gebėjimų, inovatyvių bendravimo ir bendradarbiavimo formų bei aktyvių mokymosi metodų ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių karjeros kompetencijas.

Seminaro lektorė – Sonata Lažauninkienė

  •  Modulio trukmė 10 ak. val.
  • Seminaras vyks gruodžio 6 d. 14.00–17.00 val. ir gruodžio 13 d. 14.00–17.00 val.
  • rekomenduojame jungtis likus 5 min. iki renginio pradžios.
  • Seminaro dalyvio mokestis 25 Eur.

Seminaras yra 50 val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo karjerai sistema II“ (kodas 211000996) dalis, kuri susideda iš penkių modulių:

 

·        „Patirtinio ugdymo(si) galimybės įprastiniame ir nuotoliniame mokyme karjeros konsultanto, klasės vadovo darbe“

·        „Mokyklos vaidmuo mokinių sėkmingo stojimo į užsienio aukštąsias mokyklas procese“

·        „Trys žingsniai sėkmingos karjeros link: konkrečios priemonės vyresnių klasių mokiniams“

·        „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių karjeros kompetencijų ugdymas taikant aktyvaus ugdymo metodus“

·        „Metaforinės asociatyvinės kortelės kaip įrankis karjeros specialisto darbe“

Seminaro dalyvio mokestis už vieną modulį yra 25 Eur.

Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:


A. s. LT76 7044 0600 0102 9937 
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387
 Pvm kodas: LT100007095119 


Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių karjeros kompetencijų ugdymas taikant aktyvaus ugdymo metodus“ 2021-12-06.


Jeigu Jūsų įstaiga renginio dieną nėra padariusi pavedimo, būtina atsiųsti GARANTINĮ RAŠTĄ, patvirtintą įstaigos direktoriaus. 

Prisijungimo nuorodą į seminarą atsiųsime tik tiems dalyviams, kurie bus padarę pavedimą arba atsiuntę garantinį raštą.

Būtina išankstinė dalyvių registracija. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Rekomenduojame jungtis tikru vardu ir pavarde.

Išklausius visus penkis modulius, bus išduotas 50 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Išklausius vieną modulį, bus išduodama pažyma. 

Pasikeitus aplinkybėms, jei renginyje dalyvauti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. 

Seminaro organizatorė – Aistė Brazlauskienė, tel. (8 601) 58751, el. paštas aiste.brazlauskiene@lmnsc.lt.

Registracija