Registracija į karjeros planavimo konsultacijas vyksta el. paštu geliune.adomaityte@lmnsc.lt
 

Naujienos

 

Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė

2020.09.15

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras rugsėjo 24 d. ir 30 d. organizuoja nuotolinį seminarą „Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“. Seminare kviečiami dalyvauti karjeros, pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Seminaro dalyviai turės galimybę įsigilinti į šiuolaikinio mokymo(si) sampratą, bus aptariama šiuolaikinės ugdymo karjeros pamokos vadyba, planavimas ir organizavimas, aktyvūs mokymo metodai, mokinių pažangos į(si)vertinimo būdai ir priemonės, vyks diskusijos.

Bus pateikti mokinių Ugdymo karjerai programos keliamų tikslų įgyvendinimo pamokoje pavyzdžiai.

Programa didelį dėmesį skiria:

·  šiuolaikinės pamokos vadybai;

·  mokytojų gerosios patirties sklaidai;

·  kūrybiškam ugdymo(si) problemų sprendimui;

·  asmeninių ir profesinių mokytojų (specialistų) kompetencijų ir gebėjimų įgijimui.

 Seminaro lektorė Giedrė Valaitienė, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos Ugdymo karjerai centro vadovė, karjeros planavimo mokytoja.

Daugiau informacijos