Seminaras „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“
 

Naujienos

 

Pasiūlė kaip efektyviau skirstyti valstybės finansuojamas studijų vietas

2020.10.12

Kas penktas (23 proc.) aukštąjį išsilavinimą įgijęs asmuo dirba darbą, kuriam pakaktų profesinio arba vidurinio išsilavinimo. Trečdalis darbuotojų dirba darbą, kuris nėra susijęs su baigta studijų sritimi. Aukšta gyventojų gebėjimų vertikali ir horizontali neatitiktis signalizuoja apie nepakankamai efektyviai veikiančias sąsajas tarp švietimo, ekonomikos ir kitų sistemų. Nors tam tikro lygio disbalansas tarp gyventojų įgyjamų gebėjimų ir visuomenės bei darbo rinkos poreikių egzistuoja visuomet, visgi aukštos neatitikties problemos gali turėti neigiamų pasekmių šalies vystymuisi.

„Struktūriniame lygmenyje išliekančios aukštos neatitikties problemos gali būti siejamos su didesniu nedarbu ir mažesniu BVP augimu dėl pakankamai neišnaudojamo žmogiškojo kapitalo potencialo. Individualiame lygmenyje įgytų gebėjimų neišnaudojantys darbuotojai yra linkę į mažesnį pasitenkinimą vykdomomis funkcijomis ir darbu apskritai“, – nurodo Vyriausybės strateginės analizės centro Studijų politikos ir karjeros analizės skyriaus vadovas Gintautas Jakštas. 

G. Jakšto manymu, didesnis analitinės informacijos ir suinteresuotų šalių įtraukimas į valstybės finansuojamų studijų ir profesinio mokymo vietų planavimą leistų mažinti atotrūkį tarp gyventojų gebėjimų ir valstybės poreikių.

Daugiau skaitykite