Pratęsiama registracija į kvalifikacijos tobulinimo mokymus asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas
 

Naujienos

 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIŲ ŽEMĖLAPIS

2021.07.15

Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyrius parengė 2021–2022 mokslo metų profesinio mokymo programų modulių lokacinį žemėlapį. Jis skirtas bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 ir I–IV gimnazijų klasių mokiniams, planuojantiems rinktis jiems patrauklios profesinio mokymo programos modulį (-ius).

Žemėlapiu gali naudotis mokiniai, jų tėvai, pedagogai, atsakingi už mokinių ugdymą karjerai ir profesinį informavimą, klasių auklėtojai ir visi, norintys padėti jaunam žmogui planuoti jo profesinę ateitį, karjerą.

Žemėlapyje nurodytos profesinio mokymo įstaigos, teikiančios profesinių programų modulinio mokymo paslaugas: jų buvimo vieta, kontaktai ir siūlomi profesinio mokymo programų moduliai.

Žemėlapis bus atnaujinamas prieš kiekvienus naujus mokslo metus pagal pateiktus profesinio mokymo įstaigų duomenis apie modulių pasiūlą.

Dėl informacijos patikslinimo galima susisiekti žemiau nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos