Registracija į karjeros planavimo konsultacijas vyksta el. paštu geliune.adomaityte@lmnsc.lt
 

Naujienos

 

Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje

2019.10.28

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2019 m. lapkričio 15 d. organizuoja seminarą „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai.

Profesinio orientavimo paslaugos, kaip sėkmingo ir nuolatinio karjeros projektavimo prielaida, pripažįstamos vienu aktualiausių mokymosi visą gyvenimą strategijos elementu. Ši programa padės susipažinti su šiandienos profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimo Lietuvoje galimybėmis, išryškinti svarbiausias kokybiško PO įgyvendinimo mokyklose problemas, atskleis formas ir būdus, padedančius sėkmingiau mokykloje įgyvendinti „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo“ ir „Ugdymo karjerai bendrosios programos“ keliamus tikslus.

 

Daugiau informacijos