Informacinis renginys „Atviro jaunimo centro veikla mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui. Kodėl verta?“