Pratęsiama registracija į kvalifikacijos tobulinimo mokymus asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas
 

Profesijų filmai

 

 


Filmai apie profesijas (ŠMM, LMNŠC, BPD, 2011 m.):