Informacinis renginys „Atviro jaunimo centro veikla mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui. Kodėl verta?“
 

Profesijų filmai

 

 


Filmai apie profesijas (ŠMM, LMNŠC, BPD, 2011 m.):