Seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių karjeros kompetencijų ugdymas taikant aktyvaus ugdymo metodus“