Profesinio konsultavimo paslaugos mokiniams

 

 

Atmintinė mokiniui, kuris planuoja mokymosi kelią

 


Individuali psichologo konsultacija

Konsultacijų metu galėsite geriau pažinti savo profesinį kryptingumą, asmenines savybes ir gebėjimus, svarbius pasirenkant mokslo, studijų kryptį, planuojant savo profesinę karjerą. Įvertinimui taikomi interesų klausimynai, metodikos, skirtos pažinti asmenines savybes,  įvertinti bendruosius intelekto gebėjimus bei gebėjimų struktūrą.

 

Konsultacija vyksta Ugdymo karjerai skyriaus mokymo klasėse (802-803 kab.). 

Išankstinė registracija 
į individualią psichologo konsultaciją vykdoma el. paštu:
evelina.kriauzaite@lmnsc.lt

Kiekvienos savaitės antradieniais ir trečiadieniais 17.00-18.00 val. kviečiame konsultuotis su psichologu per Skype.Individualus konsultavimas

Ugdymo karjerai skyriaus specialistai teikia nemokamas individualias konsultacijas mokiniams iš visos Lietuvos. Konsultacijos metu mokiniui teikiama pagalba:

 

  • individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais;
  • studijų sričių ir ugdymo turinio dermės vidurinio ugdymo programoje klausimais;
  • profesijos pasirinkimo temomis.
  • profesijos pasirinkimo ir karjeros planavimo įgūdžių ugdymo klausimais naudojantis interaktyviomis priemonėmis.

Individualios konsultacijos trukmė 1 – 1,5 val.

Konsultacija vyksta Ugdymo karjerai skyriaus mokymo klasėse (802-803 kab.).

Išankstinė registracija į individualią konsultaciją vykdoma el. paštu:
geliune.adomaityte@lmnsc.lt
Informacinė paskaita

Ugdymo karjerai skyrius organizuoja nemokamas paskaitas mokinių grupėms iš visos Lietuvos mokyklų. Paskaitos metu dalyviai tyrinėja profesinės karjeros galimybes, susieja informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis, gauna kitos informacijos, padėsiančios planuoti būsimą profesinę karjerą, susipažįsta su:

  • pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais;
  • profesinio mokymo ir aukštojo mokslo programomis;
  • mokymo įstaigomis, stojimo sąlygomis, priėmimo tvarka ir profesijomis.

Informacinės paskaitos trukmė 1,5-2 val.

Paskaita vyksta Ugdymo karjerai skyriaus mokymo klasėse (802-803 kab.).
Išankstinė registracija į paskaitą vykdoma telefonu 85 277 23 94