Kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“