Muziejai, susiję su profesijų pasaulio pažinimu

 

 

Kviečiame naudotis muziejų, susijusių su profesijų pasaulio pažinimu, sąrašu ir kartu su mokiniais planuoti pažintinio profesinio veiklinimo vizitus visoje Lietuvoje. Vizito muziejuje metu mokiniai susipažins su tam tikra profesija ir jos ypatumais, istorija. Tokie vizitai padės mokiniams suprasti savęs pažinimo svarbą renkantis būsimą profesiją, pagilinti žinias apie profesijų įvairovę ir darbo / verslo / mokslo pasaulį. Mokiniai bus skatinami apmąstyti savo profesinį pasirinkimą, bus ugdoma jų karjeros galimybių pažinimo kompetencija bei tobulinama kintančio darbo pasaulio pažinimo kompetencija. Pasirinktam profesinio veiklinimo vizitui pasiruošti rekomenduojame naudotis Profesinio veiklinimo metodika

 

Astrausko ortopedijos amato muziejus

Edukacinė programa

 

Alytaus teisėsaugos ir teisėtvarkos muziejus

 

Anatomijos instituto muziejus

 

Antalieptės energetikos muziejus

 

Bitininkystės muziejus

Edukacinė programa

 

Drevinės bitininkystės ekspozicija

 

Energetikos ir technikos muziejus

Edukacinė programa

 

„Entafarmos“ farmacijos muziejus

 

Geležinkelių muziejus

 

Irklavimo muziejus

 

Karinės technikos muziejus

Edukacinė programa

 

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos geologijos ir mokyklos istorijos muziejus

 

Muziejus „Lituanistikos židinys“

Edukacinė programa

 

Kauno miesto muziejus Tautinės muzikos skyrius

Edukacinė programa

 

KTU muziejus

Edukacinė programa

 

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus muziejus

 

Kelių muziejus

 

Klaipėdos sportininkų namai

 

Knygos muziejus

 

Krepšinio muziejus

 

Lauko reklamos muziejus

 

Lėktuvų muziejus

 

Lietuvos aviacijos muziejus

Edukacinė programa

 

Lietuvos banko pinigų muziejus

Edukacinė programa

 

Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Edukacinė programa 

Edukacinė programa

Edukacinė programa 

Edukacinė programa 

 

Lietuvos kulinarinio paveldo muziejus

 

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus

 

Lietuvos radijo ir televizijos muziejus

 

Lietuvos sporto muziejus

Edukacinė programa

 

Lietuvos švietimo istorijos muziejus

Edukacinė programa


Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Edukacinė programa

 

Viekšnių vaistinės muziejus

 

Kalvystės muziejus

Edukacinė programa

 

Muitinės muziejus

 

Pasieniečių muziejus

 

Policijos muziejus

 

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos policijos ekspozicija


Priešgaisrinės apsaugos muziejus

 

Senasis Utenos paštas

 

Senovinės technikos muziejus

 

Senovinių automobilių ir motociklų muziejus „Kubilkiemis“

 

Šiaulių geležinkelių muziejus

 

Šiaulių kino muziejus

 

Šiaulių sporto muziejus

 

Siaurojo geležinkelio ekspozicija

 

Vandentvarkos muziejus


Veterinarijos akademijos muziejus

 

Vilniaus universiteto Fizikos muziejus

 

Vilniaus universiteto Geologijos muziejus

 

Vilniaus universiteto Henriko Jasiūno Lietuvos matematikų muziejus

 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto medicinos istorijos muziejus

 

Virtualus architektūros muziejus

 

Visuomeninis Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Kauno poskyrio muziejus

 

Zarasų energetikos muziejus

 

Žemės gelmių informacijos centras prie Lietuvos geologijos tarnybos (prie Aplinkos ministerijos)

 

 


Parengė LMNŠC Ugdymo karjerai skyrius.

Jei žinote tinkamą muziejų profesinio veiklinimo tematikai, bet jo nėra sąraše, informuokite uks@lmnsc.lt