BDAR


NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VAIDMUO RENKANTIS PROFESIJĄ 

Švietimas – visą gyvenimą trunkantis procesas, kuris prasideda artimiausioje mūsų aplinkoje – šeimoje, o vėliau tęsiamas darželyje ir mokykloje. Be pagrindinių ugdymo institucijų dar yra įvairios popamokinės veiklos (būreliai) neformaliojo švietimo įstaigose. Formalus ugdymas mokykloje dažniausiai neaprėpia visų įmanomų veiklos sričių. O ir kelionėje svajonių profesijos link labiau praverčia ne žinios, bet praktika. Būreliai – puikus būdas turiningai ir prasmingai praleisti savo laisvalaikį, eksperimentuoti ir išbandyti naujas veiklas, pasitikrinti arba atrasti savo gabumus ir pomėgius.

Tyrimais įrodyta, kad papildomų užsiėmimų lankymas gerina akademinius mokinių pasiekimus, skatina laikytis rutinos, padeda ugdyti (-is) svarbius įgūdžius kaip atsakomybė, savarankiškumas, bendradarbiavimas, susirasti bendraminčių ir draugų. Yra daugybė būrelių, skirtų įvairioms amžiaus grupėms ir atitinkančių skirtingus pomėgius ir interesus. Svarbiausia tik pasirinkti tokį, kuris tenkintų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėtų tapti aktyviais visuomenės nariais, suteiktų vertingos patirties, kurią vėliau būtų galima panaudoti renkantis profesiją.   

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS  

Popamokinės veiklos užsiėmimus (būrelius) lankyti galima mokyklose, papildomo ugdymo institucijose (pvz,, meno, sporto mokyklose). Būrelius, skirtus mokiniams taip pat siūlo savivaldybių bibliotekos, muziejai, sporto, atviri jaunimo ir kultūros centrai, vaikų ir jaunimo klubai, kai kurios aukštosios mokyklos.   

Skatinant mokinių įsitraukimą į popamokinę veiklą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2015 m. įvedė neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) krepšelį. Pagrindinis tikslas - užtikrinti meninės, sportinės ir kt. popamokinės veiklos prieinamumą kiekvienam šalies moksleiviui. NVŠ finansavimas skiriamas teikėjams, akreditavusiems NVŠ programas bet kurioje Lietuvos savivaldybėje. Teisę pretenduoti į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui priklauso nuo konkrečios savivaldybės paskirto biudžeto (15–20 Eur/mėn.). Paprastai NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d., tačiau skirtingose savivaldybėse gali būti taikomi ir kiti laikotarpiai.  

Savivaldybių remiamų būrelių sąrašai ir kontaktinė informacija būsimiems būrelių dalyviams skelbiami savivaldybių interneto svetainėse. Išsirinkus būrelį iš savivaldybės finansuojamų būrelių sąrašo, reikia susisiekti su būrelio organizatoriais (įstaiga, organizacija, laisvuoju mokytoju ir kt.) ir pasirašyti ugdymo sutartį. Daugiau informacijos apie NVŠ krepšelį galima rasti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos puslapyje internete.   

 

NAUDINGOS NUORODOS

vaikubureliai.lt cempion.lt neformalusugdymas.lt 

svietimogidas.lt smalsusvaikas.lt 

 

Dalintis: