2024 m. 

Kaip pasinaudoti dirbtinio intelekto galimybėmis? (Nacionalinės švietimo agentūros ED TECH centras, 2024)

Įvairiapusis raidos sutrikimas: integracija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose: rekomendacijos pedagogams ir tėvams (Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, 2024) (4.8 MB )

MUKIS registracijos instrukcija (Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, 2024) (263.2 KB )

Asociatyvinės metaforinės kortelės (K. Golod, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, 2024) (1 MB )

 

2023 m. 

Metodiniai vaizdo įrašai, skirti vyresniųjų klasių mokiniams (Euroguidance, 2023) 

Besikeičiantys įgūdžių poreikiai: kaip žmonės gali pagerinti savo įsidarbinimo galimybes? (EPALE, 2023)

Nacionalinės profesinio veiklinimo iniciatyvos „Šok į tėvų klumpes“ atmintinė mokytojams (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 2023) (129.1 KB )

Dirbtinio intelekto įrankių panaudojimas mokinių profesiniam orientavimui (D. Jakučionis, Euroguidance, 2023)

Kaip dirbtinį intelektą praktiškai panaudoti karjeros specialisto darbe? (D. Jakučionis, Euroguidance, 2023)

 

2021 m. 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo galimybės ir užduočių pritaikymo principai (A. Pavilovič–Jančis, Nacionalinė švietimo agentūra, 2021) (1016.2 KB

2022 m. 

Patarimai mokyklų bendruomenėms: kaip įgyvendinti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą klasės lygmeniu (R. Greimaitė, Nacionalinė švietimo agentūra, 2022) (2.8 MB )

Kaip į vaikų ir paauglių kolektyvą priimti atvykusius ukrainiečius? (Paramos vaikams centras, 2022) (287 KB )

Rekomendacijos akademinei pagalbai (Kurk Lietuvai, 2022) (2 MB )

Daugiau socialinio teisingumo ugdymo aplinkoje: kaip stiprinti nepriteklius patiriančių paauglių motyvaciją ir pasiekimus (R. Erentaitė, Kauno technologijos universitetas, 2022) (76.9 KB )

 

2021 m. 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo galimybės ir užduočių pritaikymo principai (A. Pavilovič–Jančis, Nacionalinė švietimo agentūra, 2021) (1016.2 KB ) 

2020 m. 

Kaip kalbėti(s) ir diskutuoti lyčių temomis su mokiniais? Rekomendacijos pedagogams ir tėvams (Įvairovės ir edukacijos namai, 2020)  (7.4 MB )

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose (Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, 2020) (18.2 MB )

Rekomendacijos mokytojams dėl saugumo internete nuotolinių mokymų metu (Ryšių reguliavimo tarnyba, 2020) (1.3 MB )

Ką veikti? Rekomendacijos tėvams, mokytojams ir mokiniams (Renkuosi mokyti, Mokyklų tobulinimo centras, 2020) (6.7 MB )

 

2019 m. 

Mąstykite kaip nugalėtojai (L. Kontvainienė, žurnalas „Psichologija TAU“, 2019)

 

2018 m. 

Rekomendacijos dėl priemonių, padedančių spręsti lygių galimybių klausimą, teikiant profesinio orientavimo paslaugas (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 2018) (200.9 KB )

 

2015 m. 

Mokinių profesinio veiklinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose metodinės rekomendacijos (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 2015) (262.5 KB )

 

Dalintis: