BDAR


 

2022–2023 m. m.

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Panevėžio regioniniu karjeros centru  9–12 kl. mokiniams, jų tėvams organizavo nuotolinį  informacinį renginį „Regioninio karjeros centro (RKC) veikla  – naujos galimybės mokiniams, planuojantiems karjerą“. 

Renginio metu buvo pristatytos RKC  veiklos –  konsultacijų temos ir formatas, mokymai, profesinio veiklinimo (vizitų į įmones su grupe ir individualiai) galimybės.
RKC veiklos mokiniams - nemokamos.

Renginio medžiaga:

 

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su VšĮ Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centru ir  22 bendra būtis 8–11 klasių mokiniams, jų tėvams organizavo nuotolinį informacinį renginį „Savanorystė – savęs pažinimui ir gebėjimų išbandymui“.

Renginio medžiaga:

 

Dalintis: