UGDOMOS KOMPETENCIJOS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, ORGANIZAVIMAS 

Ugdymas karjerai apima keturias ugdymo kompetencijas: 

 • Savęs pažinimo;
 • Karjeros galimybių pažinimo; 
 • Karjeros planavimo;
 • Karjeros įgyvendinimo.

Sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

 • Skatinti mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera; 
 • Plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą; 
 • Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
 • Skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
 • Ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.
 • Švietimo įstaiga, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, įgyvendina paslaugas pagal rekomenduojamą profesinio orientavimo paslaugų planą;
 • Ugdymo karjerai veiklų organizavimą ir tinkamų veiklų formų parinkimą vykdo karjeros specialistas, derindamas savo veiklas su mokyklos bendruomene ir mokiniais, atsižvelgdamas į mokyklos poreikius, ugdymo specifiką, galimybes ir prioritetus.

 

METODINĖ PAGALBA TEIKIANT UGDYMO KARJERAI PASLAUGĄ 

 1–4 kl. mokinių karjeros vadovas 5–8 kl. mokinių karjeros vadovas 

9–12 kl. mokinių karjeros vadovas Karjeros testai  MUKIS biblioteka 

Edukaciniai žaidimai Stebėsena  Geroji darbo patirtis 

Naudingos nuorodos  

 

Dalintis: