Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su  asociacija „Langas į ateitį" karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Metodinė medžiaga „Art2Business" – verslumo įgūdžiai būsimam menininkui: ką verta žinoti?".

Renginio metu buvo pristatyta 2023 m. parengta mokymo programa „Verslumo įgūdžiai būsimajam menininkui“, pasidalinta metodikos kūrimo ir taikymo patirtimis, atsakyta į dalyvių klausimus.

Metodinė medžiaga sukurta 2021–2023 m. įgyvendinant „Erasmus+“ projektą „Art2Business“ kartu su partneriais iš Kroatijos ir Slovėnijos. Inovatyvią 32 val. mokymo programą sudaro 3 moduliai, apimantys temas, susijusias su svarbiausiais šiandien menininkams reikalingais darbiniais įgūdžiais: informacinių technologijų, verslumo ir bendravimo.

Pirmasis modulis „Verslumo įgūdžiai kūrybinių industrijų menininkams“ mokiniams suteikia pagrindines žinias apie teisinę ir mokesčių sistemą, susijusią su menininkų verslu. Analizuojant modulio temas pristatomi įvairūs menininkams tinkami verslo modeliai, laiko ir finansų valdymo strategijos.

Antrasis modulis „Kūrybinių industrijų menininkų bendravimo įgūdžiai“ moko mokinius įvairiose aplinkose pristatyti savo meno kūrinius, megzti santykius su klientais ir institucijomis.

Trečiojo modulio „IT įgūdžiai kūrybinių industrijų menininkams“ temos suteikia praktinių žinių, kaip suplanuoti ir prižiūrėti elektroninės prekybos svetainę ir savo darbais prekiauti internetu. Kiekvieno modulio medžiagoje pateikiami pamokų planai, raktiniai žodžiai, pagrindinės veiklos, sąsajos su kitais dalykais, laukiami rezultatai ir vertinimo kriterijai. Visos mokymo programos temos pritaikytos prie realių menininkų poreikių baigus studijas, kad padėtų jiems lengviau įsilieti į darbo rinką. 

Pranešėja: Rita Šukytė, asociacijos „Langas į ateitį" vadovė.

Renginio medžiaga:

A2B pristatymas (569.7 KB )

 

 

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Loreta Kaltauskiene karjeros specialistams, dirbantiems su  5–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Geroji patirtis: ugdymas karjerai per asmenybės tikslų ir ūgties dienoraštį“. Renginio metu lektorė pristatė metodinę priemonę, apžvelgė taikymo galimybes, pasidalino turima patirtimi.

Asmenybės tikslų ir ūgties dienoraštis skirtas savęs pažinimui per vertybių išgryninimą, gebėjimą planuoti numatant konkrečius žingsnius per 3 mokslo metus. Karjeros specialisto, klasės vadovo padedami mokiniai gali kas dieną, kiekvieną savaitę planuoti savo karjerą. Mokinio ūgties dienoraštyje - mokinys pats programuoja savo sėkmę. Dienoraštyje numatytos profesinio kelio vertybės ir klausimai joms pagrįsti. Taip pat sudėlioti QR kodai,  kuriuos atsidarę mokiniai iš karto gali nukeliauti į profesinės karjeros  klausimynus, atlikti asmenybės testą, išsiaiškinti charakterio tipą ir kt.  Dienoraštis pagrįstas socialiniu ir emociniu ugdymu, emocinio intelekto ugdymu, gebėjimu planuoti, atrasti ir pažinti savo patiriamas emocijas, karjeros galimybes pradedant nuo savo gebėjimų ir pažangos analizavimo.

Pranešėja:  Loreta Kaltauskienė, Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Asmenybės tikslų ir ūgties dienoraščio sudarytoja, autorė, Socialinio ir emocinio ugdymo, emocinio intelekto sertifikuota lektorė, praktikė.

Renginio medžiaga:

Mokinio asmeninė ūgtis (4.7 MB )

 

 

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros Ugdymo karjerai skyrius profesinio orientavimo (PO) koordinatoriams savivaldybėse, mokyklose dirbantiems karjeros specialistams organizavoį nuotolinį informacinį renginį „Ugdymo karjerai stebėsenos duomenų (UKSIS)  teikimas – ką svarbu žinoti?“.

Pranešėjos:  LINEŠA ugdymo karjerai skyriaus specialistės Evelina Kriauzaitė, Ineta Antanavičienė, Vitalija Paurienė

Temos:

 1. kaip sekėsi teikti ugdymo karjerai stebėsenos (UKSIS) ataskaitas už 2022-2023 mokslo metus;
 2. ką daryti neatsiuntusiems UKSIS ataskaitų laiku;
 3. 1-4 kl. mokinių ugdymo karjerai stebėsenos anketos pristatymas.

Renginio medžiaga:

UKSIS (2.6 MB )

1-4 kl. lygmens stebėsenos anketa (624.6 KB )

 

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Kalba.lt karjeros specialistams, mokytojams, dirbantiems su 8–12 klasių mokiniais,  organizavo informacinį renginį „Mokinių prigimtys ir intelektai –  įdomu ir / ar  svarbu pažinti?“.

Pranešėja - Renata Škimelienė, Kalba.lt karjeros centro vadovė, karjeros konsultantė, Multiple Natures (Daugialypių prigimčių ir intelektų) sistemos sertifikuota Master praktikė.

Temos:

 •   Kodėl svarbu pažinti mokinių prigimtis ir intelektus?
 • Kokią įtaką prigimčių ir intelektų įvairovė daro klasės bendravime ir mokymosi procese?
 • Kokį vaidmenį prigimtys ir intelektai vaidina mokinių karjeros planavimo kelyje?
 • Kaip mokinių pažinimas palengvina bendradarbiavimą klasės veiklose?

Renginio medžiaga:

Mokinių prigimtys ir intelektai. Kodėl svarbu juos pažinti (2.8 MB )

 

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Pasieniečių mokykla karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 klasių mokiniais,  organizavo nuotolinį informacinį renginį „Profesinis pasirinkimas – pasienietis. Ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius?“.

Pranešėjas: M. Zemenskas, Pasieniečių mokyklos vyriausiasis specialistas

Temos:

 1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos struktūra (padaliniai) ir jų funkcijos;
 2. Pasieniečio mokymo programa;
 3. atrankos (stojimo) į Pasieniečių mokyklą sąlygos;
 4. socialinės garantijos mokymosi laikotarpiu ir tarnybos metu;
 5. Jaunojo pasieniečio būrelio (JPB) veikla;
 6. bendradarbiavimo galimybės su mokyklomis.

Renginio medžiaga:

Profesinis pasirinkimas - pasienietis (8.3 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Sauliumi Bugailiškiu, MRU Nacionalinio priėmimo vadovu,  karjeros specialistams, dirbantiems su  10–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Stojimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas – ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius?“.

Pranešėjas: S. Bugailiškis, MRU Nacionalinio priėmimo vadovas

Temos: 

 1. Kada ir kur skelbiama aktuali informacija;
 2. Minimalūs reikalavimai pretenduojant į aukštąsias mokyklas Lietuvoje;
 3. Konkursinio balo sandara ir apskaičiavimas;
 4. Pageidavimų išdėstymo niuansai.

Renginio medžiaga:

Konkursinio balo formavimas (1.5 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Baltijos-Amerikos Laisvės fondu karjeros specialistams, dirbantiems su  10–11 kl., organizavo nuotolinį informacinį renginį „BAFF Lyderystės akademijos  2024 m. vasaros stovykla JAV – ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius?“.

Lyderystės Akademijos stovykla yra nemokama, skirta 11-okams, kurie turi verslumo gyslelę, yra aktyvūs užklasinėje veikloje, savanoriauja ar aktyviai vykdo kitokią visuomeninę veiklą. Vienuoliktokai, norintys patekti į šią programą, turi dalyvauti konkurse. Išsami informacija apie stovyklą ir paraiškos forma ČIA. 

Pranešėja: I. Laurinavičienė, BAFF atstovė Lietuvai.

Temos: BAFF programos galimybės ir konkurso sąlygos. 

Renginio medžiaga:

BAFF Leadership Academy 2024 (3.3 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su LR Švietimo mokslo ir sporto ministerija  2023 m. lapkričio 30–gruodžio 1 d. organizavo konferenciją #KryptisKarjera: įgūdžiai, atveriantys duris į sėkmę, skirtą karjeros specialistams, dirbantiems su 1–12 klasių bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniais. 

Pagrindinis konferencijos tikslas – siekiant stiprinti mokinių profesinį orientavimą šalyje, atkreipti dėmesį į karjeros specialistų vaidmenį, ugdant ateities kartos lyderius ir skatinti aktyvesnį jų bendradarbiavimą su įvairiomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis ir verslo atstovais.

Renginio metu daug dėmesio skirta svarbiausiems XXI a. įgūdžiams, reikalingiems sėkmingam ateities darbui ir praktiniams būdams, padedantiems šiuos įgūdžius lavinti. Dalyviai buvo pakviesti dalyvauti įtraukiančiose diskusijose, dirbti grupėse, susipažinti su lietuviško verslo akseleratoriaus – „Tesonet“ verslo įmonėmis „CyberCare“, „Hostinger“, „Nord Security“ ir „Oxylabs“. Renginio metu taip pat pristatyti nacionalinės profesinio veiklinimo iniciatyvos „Šok į tėvų klumpes 2023“ rezultatai, apdovanoti aktyviausi ir iniciatyviausi jos dalyviai. 

Renginio medžiaga: 

G. Valaitienė. Karjeros specialistas šiandien ir rytoj?! (4.1 MB )

L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė. Įgūdžiai karjerai - ar mums (ne) pakeliui? (14.3 MB )

M. Gudas. Kokie įgūdžiai atveria duris į sėkmę versle, kryptis 2030? (700.4 KB

G. Sinkevičė. Regioniniai karjeros centrai. Tiesiame karjeros kelius be statybininkų pagalbos (9.4 MB )

A. Railienė. Karjeros specialistų rengimas - iššūkiai ir galimybės (8.4 MB )

V. Pačiauskas. Tarptautinės karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimo galimybės Švietimo mainų paramos fondo administruojamose programose ir projektuose (2.9 MB )

I. Griazina. Kryptingas ugdymas karjerai nuo 1-os kl. - ar realu? (126.8 MB )    

I. Kuginytė-Arlauskienė. Kaip planuoti darbą su vaiku, turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių? (1.2 MB )

I. Kuginytė-Arlauskienė. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas karjerai Norvegijoje: atvejo analizė (794.6 KB )

I. Gasiancevienė. Nacionalinė profesinio veiklinimo iniciatyva „Šok į tėvų klumpes 2023“ (5.9 MB )

A. Adomaitė. Nacionalinė profesinio veiklinimo iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“ Gargždų „Minijos“ progimnazijoje (14.1 MB )

J. Lupeikienė. Nacionalinė profesinio veiklinimo iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“ Mažeikių Kalnėnų progimnazijoje (25.3 MB )

E. Vitkauskienė. Lietuvos profesinio orientavimo rekordas (5.6 MB )

Renginio anotacija: 

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su Panevėžio kolegija  karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 klasių mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Tarptautinio verslo studijų programa: dvigubas diplomas – ką verta žinoti?“. 

Pranešėjai

Diana Micevičienė, Verslo studijų programų komiteto pirmininkė; 

Santa Vaškevičienė, Beržų verslo centro direktorė, UAB; Panevėžio verslo moterų tinklo vadovė, Panevėžio kolegijos dėstytoja; 

Drąsutė Burbienė, UAB "IOCO Packaging" marketingo vadovė.

Temos

1. Tarptautinio verslo studijų  programos turinys  ir stojimo sąlygos.

2. Dvigubo diplomo vertė.

3. Panevėžio kolegijos ir Stralsund universiteto bendradarbiavimas.

4. Praktikos galimybės.

5. Karjeros perspektyvos.

Renginio medžiaga: 

Tarptautinio verslo studijų programa: dvigybas diplomas - ką verta žinoti? (1.4 MB )

(Pa)būti Panko studentu (215.9 KB )

Renginio anotacija: 

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su CV-Online karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 klasių mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Kokio darbuotojo reikia šiandieninei darbo rinkai?“. 

Pranešėja: CV-Online marketingo vadovė R. Karavaitienė. 

Temos:

1. Kokios pagrindinės darbo rinkos tendencijos, kurias reikėtų žinoti mokiniams?

2. Kokie stereotipai apie darbo vietas, profesijų poreikį, išsilavinimą vis dar gajūs visuomenėje?

3. Kokių darbinių įgūdžių / asmeninių savybių reikės artimoje ateityje, kad darbuotojas būtų pageidautinas darbo rinkoje?

4. Kaip keičiasi profesijų / darbo vietų pasirinkimas pagal lytį?

5. Kokių naujų profesijų / darbo vietų atsiranda?

6. Kaip mokykla mokiniui gali padėti pasiruošti sėkmingam startui į darbo rinką?

Renginio medžiaga:

R. Karavaitienė. Kokio darbuotojo reikia šiandieninei darbo rinkai? (2.6 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Švietimo mainų paramos fondo įgyvendinamu projektu „Euroguidance“  bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistams, dirbantiems su 6–9 klasių mokiniais, organizavo praktinius mokymus „Profesijų loto – metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje“. Priemonė skirta gilesniam profesijų pažinimui bei diskusijai apie įvairias profesijas ir asmenines savybes skatinti. Mokymų metu „Euroguidance“ ambasadorė V. Jaruševičiūtė pristatė įvairius priemonės taikymo karjeros specialisto darbe būdus. 

Renginio medžiaga: 

Motyvacinio laiško pavyzdys (1.6 MB )

Euroguidance pristatymas (6.4 MB )

Profesijų sąrašas (23.2 KB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su Mykolo Romerio universiteto Karjeros akademija mokyklų karjeros specialistams, dirbantiems su 10–12 kl. mokiniais organizavo nuotolinį informacinį renginį „MRU Karjeros akademija – pagalba karjeros specialistams“. Renginio metu Karjeros akademijos koordinatorė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė dr. V. Jegelevičienė pristatė akademijos veiklą, aptarė bendradarbiavimo su mokyklomis galimybes. 

Renginio medžiaga: 

V. Jegelevičienė. MRU Karjeros akademija - pagalba karjeros specialistams (592.3 KB )

Renginio anotacija: 

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su VšĮ „Studijos ir karjera“ mokytojams, klasių auklėtojams, karjeros specialistams organizavo nuotolinius mokymus „Rekomendacijų stojantiems į užsienio universitetus rašymo dirbtuvės“. 

Lektorė: VšĮ „Studijos ir karjera“ konsultantė R. Žukovska

Mokymų temos:

1. Europos, JAV ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemos;

2. Stojimo procedūros, reikalavimai ir dokumentai;

3. Mokyklos ruošiami dokumentai;

4. Rekomendacijos laiško rašymo ypatumai. 

Renginio medžiaga: 

Rekomendacijų stojantiems į užsienio universitetus rašymo dirbtuvės (829.2 KB )

 

Dalintis: