Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su BĮ Vilniaus Antakalnio atviro jaunimo centru karjeros specialistams, dirbantiems su 7–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį  „Projekto „Jungtys“ veiklos jaunimui – ką svarbu žinoti karjeros specialistui?“.

Jaunimo reikalų agentūra ir 34 partneriai įgyvendina projektą „JUNGTYS” 07-020-P-0001 laikotarpiu 2024-03-06–2028-02-29, kurio tikslas – mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą, integruotis į visuomenę, taip prisidedant prie skurdo ar socialinės atskirties mažinimo.

Daugiau informacijos apie projektą rasite ČIA 

Pranešėjos: 

Viktorija Verikaitė ir Živilė Paškonytė, Projekto „Jungtys“ Jaunimo darbuotojos - atvejo koordinatorės.

Temos: 

 • Kam skirtos projekto veiklos?  
 • Kokios veiklos jau yra vykdomos ir bus vykdomos projekto laikotarpiu?
 • Bendradarbiavo su karjeros specialistais galimybes.

Renginio medžiaga:

Jungtys išsamiai (2.7 MB )

 

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Lygių galimybių plėtros centru dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais ugdymo karjerai veiklose, organizavo nuotolinį informacinį renginį  „Stereotipų įtaka vaikų ateities karjeros pasirinkimuose: ką galime keisti?“.

Profesinės karjeros vizija gimsta ne baigiant mokyklą. Didelės reikšmės pasirinkimui turi tai, ką apie profesijas vaikai girdi dar būdami darželyje. Jei šiuo gyvenimo laikotarpiu konkretūs darbai buvo susieti su griežtais lyčių stereotipais, vėlesniuose etapuose jų pasirinkimo galimybė net nesvarstoma – taigi siaurėja potencialių profesinių krypčių galimybės. Štai kodėl darbas su lyčių stereotipais yra toks svarbus. Jis gali tapti smagiu užsiėmimu, jei po ranka turi patrauklias metodines priemones. Viena tokių  – „Surask ir suprask“ – darbui su darželinukais buvo pristatyta renginyje, tuo pačiu aptariant lyčių stereotipų ištakas ir pasiūlant galimas strategijas juos keisti.

Pranešėja:

dr. M. Jankauskaitė, Humanitarinių mokslų daktarė

Lektorė turi didesnę nei 20 m. darbo patirtį lyčių lygybės ir diskriminacijos prevencijos srityse. Nuo 2005 metų dalyvauja įgyvendinant EK ir nacionalinius projektus, vykdo mokymus, formuoja viešinimo kampanijų turinį. 2019  m. už žmogaus teisių, demokratinių vertybių, socialinės atskirties ir smurto prieš moteris artimoje aplinkoje mažinimo puoselėjimą buvo apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.

Temos:

Profesinės karjeros vizija gimsta ne baigiant mokyklą. Didelės reikšmės pasirinkimui turi tai, ką apie profesijas vaikai girdi dar būdami darželyje. Jei šiuo gyvenimo laikotarpiu konkretūs darbai buvo susieti su griežtais lyčių stereotipais, vėlesniuose etapuose jų pasirinkimo galimybė net nesvarstoma, todėl siaurėja potencialių profesinių krypčių galimybės. Štai kodėl darbas su lyčių stereotipais yra toks svarbus. Jis gali tapti smagiu užsiėmimu, jei po ranka turi patrauklias metodines priemones. Viena tokių  – darbui su darželinukais skirtas žaidimas „Surask ir suprask“. 

Renginio medžiaga:

Stereotipų įtaka. (1.7 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru karjeros specialistams, dirbantiems su 1–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Geroji patirtis: kolegialus bendradarbiavimas teikiant profesinio orientavimo paslaugas mokiniams Marijampolės savivaldybėje“.

Pranešėjos: 

A. Vaičiūnienė-Levuškinienė, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro karjeros specialistų koordinatorė

K. Litvaitienė, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro karjeros specialistė

Temos: 

 • Karjeros specialistų komandos veiklos ypatumai Marijampolės savivaldybėje;
 • Vykdomos veiklos ir ryšių kūrimas su mokyklų bendruomenėmis ir socialiniais partneriais. 

Renginio medžiaga:

Pristatymas (18.1 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga karjeros specialistams, dirbantiems su 5–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Veiklos programa „Karjera be barjerų“ – ką svarbu žinoti karjeros specialistui?“.

Pranešėjas: 

R. Damulis, veiklos programos „Karjera be barjerų“ koordinatorius

Temos:

 • Kas yra veiklos programa „Karjera be barjerų“?
 • Kokios yra vykdomos ir bus vykdomos svarbios veiklos, susijusios su veiklos programa?
 • Bendradarbiavimo su karjeros specialistais galimybes.

Renginio medžiaga:

Karjera be barjerų (11 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su tarptautine programa „The Duke of Edinburgh’s International Award Lietuva“ (DofE) 8–12 klasių mokinių mokytojams, karjeros specialistams, jaunimo reikalų koordinatoriams ir jaunimo darbuotojams organizavo nuotolinį informacinį renginį „DofE programa: per sistemingą asmeninį tobulėjimą į sėkmingą karjerą“.

DofE programa, tai programa, kurios teikiama nauda ir galimybėmis sėkmingai naudojasi net 1 milijonas jaunų žmonių 120-yje pasaulio šalių. Programa yra sukaupusi beveik 70 metų neformaliojo švietimo ir mokymosi patirtį įvairiakultūrinėje aplinkoje. DofE populiarumo paslaptis – įvairiapusiškumas ir individualus pritaikymas. Joje dalyvaujantys jauni žmonės asmeninius tikslus keliasi ir vienu metu tobulėja, įgūdžius gerina ne vienoje, o skirtingose srityse: savanorystės, fizinio aktyvumo, įgūdžių tobulinimo ir žygių. 

Daugiau informacijos apie programą: DofE Lietuvoje, DofE pasaulyje

Pranešėjos: 

K. Norkuvienė ir E. Merkytė, tarptautinės DofE programos koordinatorės Lietuvoje

O. Lukšienė, Kėdainių „Aušros“ progimnazijos DofE vadovė ir koordinatorė

Temos:

 • Kuo išskirtinė dofE programa?
 • Įgūdžių ir kompetencijų ugdymas su DofE.
 • DefE programos praktinė vertė ir sėkmės istorijos.
 • Norėčiau prisijungti. Kokie žingsniai? 

Renginio medžiaga:

DofE programa (1.9 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Metaforinės asociatyvinės kortelės – metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje su mokiniais".

Pranešėja: 

K. Golod, LINEŠA Ugdymo karjerai skyriaus specialistė

Temos:

Metaforinės asociatyvines kortelės (MAK) ir rašymo terapijos būdai - įrankiai, padedantys mokiniams geriau pažinti save, atsiskleisti ir surasti autentišką karjeros kelią.

Renginio medžiaga:

Apie karjerą ir korteles (1.2 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su Švietimo mainų paramos fondu karjeros specialistams, dirbantiems su 5–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Euroguidance“ ir „Europass“: galimybės karjeros specialistams.

Pranešėja:  

G. Kierienė, „Euroguidance“ nacionalinio centro Lietuvoje vadovė, Švietimo mainų paramos fondo projektų vadovė.

Temos:

 • Tarptautinis „Euroguidance“ tinklas ir jo galimybės karjeros specialistų bendruomenei: praktinė informacija su švelniu istorijos ir faktų prieskoniu.
 • „Euroguidance“ ir „Europass“ nacionalinių centrų veikla Lietuvoje: kuo galime būti naudingi karjeros specialistui?
 • www.euroguidance.lt – karjeros specialisto įrankių dėžė. Kokių instrumentų joje galima rasti ir kaip efektyviai jais naudotis?

Renginio medžiaga:

Euroguidance_about (4.1 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Vilniaus regiono karjeros centru (RKC) karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Nepilnamečių darbas vasarą. Ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius?“.

Pranešėjos: 

Renata Miliūnaitė ir Rasa Čiutaitė, Vilniaus regiono karjeros centro Karjeros planavimo skyriaus karjeros konsultantės

Temos:

 • Ką svarbu žinoti mokiniams žengiant pirmuosius žingsnius į darbo rinką?
 • Kokius darbus gali dirbti vaikai (iki 16 m.) ir jaunimas (nuo 16 iki 18 m.)?  
 • Ką turėtų žinoti mokiniai apie darbo sąlygas, atsakomybes įsidarbinus?
 • Su kokiais apribojimais susiduriama darbinant nepilnamečius?
 • Kokios galimos darbo paieškos platformos ieškantiems darbo vasarą mokiniams? 
 • Ką įrašyti į CV mokiniams, ieškantiems darbo vasarą?

Renginio medžiaga:

Darbas vasarą (2.2 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su MUKIS metodinių leidinių karjeros specialistams kūrėjais karjeros specialistams, dirbantiems su 1–4 kl. mokiniais, organizavo nuotolinius mokymus „MUKIS turinys pradinukams: mokinio ir mokytojo knygos“.

Pranešėjos: 

doc. dr. V. Stanišauskienė, KTU mokslininkė

G. Valaitienė, Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos karjeros specialistė

I. Griazina, LINEŠA Ugdymo karjerai skyriaus vedėja

Temos: 

 • Darbas su MUKIS metodiniu turiniu - mokinio („Karjeros vadovas 1-4 kl.“) ir mokytojo („Ugdymas karjerai 1-4 kl.“) knygomis;
 • Registruotų MUKIS naudotojų (karjeros specialisto ir mokinio) paskyros.  

Mokymų metu buvo pristatyta mokinio knyga „Karjeros vadovas 1-4 kl.“ ir mokytojo knyga „Ugdymas karjerai 1-4 kl.“, pateiktos rekomendacijos, kaip su šiomis knygomis dirbti bei kaip dirbti MUKIS vidinėse paskyrose.

Renginio medžiaga:

MUKIS vidinės paskyros (3.6 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su VšĮ „Studijos ir karjera“ karjeros specialistams, vyresniųjų klasių mokinių mokytojams ir klasių auklėtojams organizavo nuotolinius mokymus „Rekomendacijų stojantiems į užsienio universitetus rašymo dirbtuvės“. 

Pranešėja:

R. Žukovska-Valančienė, VšĮ „Studijos ir karjera“ konsultantė

Temos:

 • Europos, JAV ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemos;
 • Stojimo procedūros, reikalavimai ir dokumentai;.
 • Mokyklos ruošiami dokumentai;
 • Rekomendacijų laiško rašymo ypatumai.  

Renginio medžiaga:

Rekomendacijų rašymas (1.5 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos karjeros planavimo mokytoja, karjeros specialiste Giedre Valaitiene karjeros specialistams, dirbantiems su  5–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Geroji patirtis: efektyvus popierinių ir skaitmeninių karjeros specialisto dokumentų ir duomenų valdymas“. 

Pranešėja: 

G. Valaitienė, Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos karjeros specialistė

Temos: 

Efektyvus popierinių ir skaitmeninių karjeros specialisto dokumentų ir duomenų valdymas. 

Renginio medžiaga:

Dokumentų ir duomenų valdymas (1 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su „Telia“  karjeros specialistams, dirbantiems su  7–9 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Nacionalinis IT iššūkis" – galimybė mokiniams „pasimatuoti" IT profesiją.

Remiantis Infobalt duomenimis, Lietuvoje šiuo metu trūksta 7600 IT specialistų, o ateityje šis skaičius išaugs dar kelis kartus. „Telia“ ir prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamas projektas „Nacionalinis IT iššūkis“ kviečia mokinius sužinoti daugiau apie informacinių technologijų sritį. Projekto metu lankomos mokyklos, mokiniai drąsinami išbandyti programavimo veiklas. Projekto tikslas - sumažinti IT žinių atotrūkį tarp merginų ir vaikinų, regionų ir didesnių miestų, projektas suteikia visiems lygias galimybes „pasimatuoti" IT profesiją.

Pranešėja: 

N. Lukošiūtė, „Telia Global Services Lithuania“  bendruomenių vadovė 

Temos: 

Pagrindinės projekto veiklos ir bendradarbiavimo su mokyklomis galimybės. 

Renginio medžiaga:

Nacionalinis IT iššūkis (1.5 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su Joniškio r. švietimo centru karjeros specialistams, dirbantiems su 5–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Geroji patirtis: profesinio veiklinimo vizitai – galimybės ir organizavimo ypatumai“. 

Pranešėjos:

R. Kelpšienė, Joniškio r. švietimo centro direktorė

E. Vitkauskienė, Joniškio r. švietimo centro karjeros specialistė

Temos:

 • Karjeros specialisto veiklos ypatumai Joniškio raj.;
 • Profesinio veiklinimo vizitų organizavimas Joniškio raj., įtraukiant biudžetines įstaigas ir smulkiuosius verslininkus.  

Renginio medžiaga:

Geroji patirtis (5.3 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su „Ignitis grupe“ karjeros specialistams, dirbantiems su 9–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį  „#EnergySmartSTART – programa, norintiems atrasti save energetikoje. Ką verta žinoti karjeros specialistui?“.

Pranešėja:  

V. Rutkauskaitė, #EnergySmartSTART edukacinių programų vadovė

Temos:

 • Kodėl energetika – ateitis?
 • Kokios galimybės atrasti save energetikoje?
 • Kaip energetiką pasikviesti į savo mokyklą/ klasę?
 • Kokia finansinė parama galima energetikos studijoms?

Renginio medžiaga:

Atrask save energetikoje (2.1 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos  neformaliojo švietimo agentūra kartu su Mykolo Romerio universitetu mokyklų karjeros specialistams organizavo nuotolinį informacinį renginį „Edukacinių technologijų valdymo magistrantūros studijų programa –karjeros specialisto profesiniam tobulėjimui“. Ši programa – puiki galimybė karjeros specialistams ne tik plėtoti inovatyvių edukacinių technologijų taikymo skirtingose mokymo aplinkose kompetencijas, bet ir plėtoti gebėjimus kurti naujas nuotolinio mokymo(si), karjeros valdymo aplinkas, jas sužaidybinti, pritaikyti skirtingų besimokančiųjų poreikiams 

Pranešėja:

dr. A. Railienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė, Edukacinių technologijų valdymo Karjeros valdymo specializacijos magistro studijų programos vadovė.

Temos: 

 • Studijų programa, orientuota į karjeros specialistų kompetencijų gilinimą ir plėtojimą;
 • Tvarios karjeros ir tvarių ugdymo karjerai paslaugų ypatumai.   

Renginio medžiaga:

Informacinis renginys (4.9 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Klaipėdos universitetu karjeros specialistams, dirbantiems su 9–12 klasių mokiniais, organizavo  nuotolinį informacinį renginį „Jūros mokslų ir technologijų profesijos – ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius?“

Pranešėjai:

doc. dr. R. Mickevičienė, Klaipėdos universiteto Jūrų inžinerijos katedros vedėja;

G. Kalvaitienė, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos korporatyvinių projektų koordinatorė;

dr. L. Kelpšaitė-Rimkienė, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto okeanografė;

dr. A. Šiaulys, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto jūrų biologas.

Temos:

 • Mokomieji dalykai mokykloje ir jų tęstinumas renkantis  jūros mokslų ir technologijų studijas universitete;
 • Jūros mokslų ir technologijų studijų programos, stojimo sąlygos ir minimalūs reikalavimai stojantiesiems 2024 m. ir 2025 m.;
 • Tarptautiniai studijų mainai, studijos ir praktika užsienio universitetuose;
 • Absolventų perspektyvos ir karjeros galimybės;
 • Jūrų uosto plėtra ir naujos darbo vietos;
 • Bendradarbiavimo su mokyklomis galimybės.

Renginio medžiaga:

Klaipėdos uostas (5 MB )

Biologijos studijos (2.1 MB )

KU jūrinės programos (2.8 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Klaipėdos valstybine kolegija karjeros specialistams, dirbantiems su  10–12 klasių mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Studijos kolegijoje. Ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius?“.

Pranešėjai: 

J. Raišytė, Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai;

L. Galdikienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos Viešųjų ryšių skyriaus specialistė; 

A. Mauricaitė, Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų ir karjeros centro vadovė; 

G. Giedraitytė, Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų ir karjeros specialistė.

Temos: 

 • Studijos kolegijoje: studijų ypatumai ir karjeros galimybių perspektyvos
 • Parama studentui;
 • Stojimo į kolegiją sąlygos: minimalūs reikalavimai, skaičiuojant konkursinį balą;
 • Tarptautiniai studijų mainai: studijos užsienyje ir praktika užsienyje.

Renginio medžiaga:

Studijos kolegijoje, ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius (14.7 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Profesinio mokymo skyriumi karjeros specialistams, klasių auklėtojams, dirbantiems su 8–12 klasių mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Profesinis mokymas. Ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius?”.

Pranešėja:

J. Zabietienė, ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė.

Temos:

 • Kur ieškoti informacijos apie profesinio mokymo programas Lietuvoje?;
 • Pasirinkimo galimybės profesiniame  mokyme;
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių mokinių galimybės pirminiame profesiniame mokyme;
 • Mokymo bazės ir galimybė išbandyti profesiją;
 • Praktikos užsienyje;
 • Galimybė tęsti studijas aukštosiose mokyklose;
 • Įsidarbinimo galimybės ir perspektyvos.

Renginio medžiaga:

Priėmimo į PM pristatymas (4.2 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir Vilniaus kolegija karjeros specialistams, dirbantiems su 10–12 klasių mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Studijų kryptis – inžinerija. Ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius?“.

Pranešėjos:

A. Slimanavičienė, Vilniaus kolegijos Studentų priėmimo organizavimo vadovė;

Dr. J. Rožėnė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė.

Renginyje taip pat dalyvavo: Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Elektronikos ir kompiuterių inžinerijos katedros vedėja A. Kirdeikienė; lektorius P. Šakalys; UAB „Baltnetos komunikacijos“ Techninio aptarnavimo skyriaus vadovė D. Vasiliauskienė. 

Temos:

 • Mokomieji dalykai mokykloje ir jų tęstinumas renkantis inžinerines studijas;
 • Inžinerinių studijų programos: stojimo sąlygos ir minimalūs reikalavimai stojantiesiems 2024 m.;
 • Tarptautiniai studijų mainai: studijos ir praktika užsienyje;
 • Mitai ir faktai apie inžinerijos krypties studijas;
 • Inžinerinių studijų absolventų perspektyvos darbo rinkoje  ir karjeros galimybės.

Renginio medžiaga:

Studijos Vilnius TECH (3.8 MB )

VIKO 1 (3.7 MB )

VIKO 2 (1.8 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) Ugdymo karjerai skyrius karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Metaforinės asociatyvinės kortelės – metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje su mokiniais".

Pranešėja:

K. Golod, LINEŠA Ugdymo karjerai skyriaus specialistė, koučingo specialistė ir mentorė 

Temos

Metaforinės asociatyvinės kortelės ir rašymo terapijos būdai - įrankiai, padedantys mokiniams geriau pažinti save, atsiskleisti ir surasti autentišką karjeros kelią. 

Renginio medžiaga:

MAK ir karjera (1 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA) kartu su Lietuvos karo akademija (LKA) karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį, kuriame buvo pristatyti LKA atlikto tyrimo „Profesinio kelio pasirinkimas“ rezultatai. 

LKA dėkoja mokyklų karjeros specialistams už pagalbą paskatinant mokinius prisijungti prie atliekamo tyrimo.  Visa tai padėjo LKA tyrėjų komandai gauti kokybiškus duomenis ir praplėtė supratimą apie reikšmingus veiksnius mokiniams renkantis ateities profesiją. Aktyviausiai tyrime dalyvavusios mokyklos buvo pakviestos susiplanuoti pažintinį vizitą  į LKA.

Pranešėjai

M. Sakalauskas, LKA Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centro viršininkas

V. Česnuitytė, LKA Gynybos ekonomikos ir vadybos mokslo grupės vyriausioji mokslo darbuotoja

Temos: 

Atlikto tyrimo rezultatų pristatymas. 

Renginio medžiaga:

Tyrimo „Profesinio kelio pasirinkimas“ rezultatai (1.9 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA) kartu su Studijų kokybės vertinimo centru (SKVC) karjeros specialistams, klasių auklėtojams, dirbantiems su 10–12 klasių mokiniais,  organizavo informacinį renginį „Studijų kokybė Lietuvoje ir užsienyje: ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius?”.

Pranešėjai:

E. Grigonienė, SKVC Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė

G. Straukas, SKVC Studijų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Temos:

 • Kur ieškoti informacijos apie Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programų kokybę?
 • Kaip sužinoti, ar pasirinkta užsienio aukštoji mokykla yra pripažinta?
 • Kokie pavojai slypi renkantis studijas užsienyje?
 • Kaip suprasti informaciją apie studijų kokybę?

Renginio medžiaga:

SKVC_1 (2.1 MB )

SKVC_2 (848.3 KB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su VšĮ „Žinių kodas“ karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 kl. mokiniais, organizavo informacinį renginį „MOSI LIFE: metodinė medžiaga darbui su specialius ugdymosi  poreikius turinčiu jaunimu, sprendžiant kasdienes gyvenimo situacijas". „MOSI LIFE: Modeling Situations for Life“ projekto rezultatais siekiama paskatinti specialiųjų ugdymosi poreikių turintį jaunimą įveikti sunkumus sprendžiant kasdienes gyvenimo situacijas ir taip pagerinti jų socialinės įtraukties galimybes.

Pranešėja:

L. Galdikaitė, VšĮ „Žinių kodas“ projektų koordinatorė

Temos

 • MOSI LIFE metodologija;
 • Medžiaga jaunimo darbuotojams;
 • 10 trumpų mokomųjų vaizdo įrašų „Mosi ir draugai“; 
 • MOSI LIFE interaktyvus žaidimas. 

Renginio medžiaga:

MOSI LIFE (14.4 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su  asociacija „Langas į ateitį" karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Metodinė medžiaga „Art2Business" – verslumo įgūdžiai būsimam menininkui: ką verta žinoti?".

Metodinė medžiaga sukurta 2021–2023 m., įgyvendinant „Erasmus+“ projektą „Art2Business“ kartu su partneriais iš Kroatijos ir Slovėnijos. Inovatyvią 32 val. mokymo programą sudaro 3 moduliai, apimantys temas, susijusias su svarbiausiais šiandien menininkams reikalingais darbiniais įgūdžiais: informacinių technologijų, verslumo ir bendravimo.

Pirmasis modulis „Verslumo įgūdžiai kūrybinių industrijų menininkams“ mokiniams suteikia pagrindines žinias apie teisinę ir mokesčių sistemą, susijusią su menininkų verslu. Analizuojant modulio temas pristatomi įvairūs menininkams tinkami verslo modeliai, laiko ir finansų valdymo strategijos.

Antrasis modulis „Kūrybinių industrijų menininkų bendravimo įgūdžiai“ moko mokinius įvairiose aplinkose pristatyti savo meno kūrinius, megzti santykius su klientais ir institucijomis.

Trečiojo modulio „IT įgūdžiai kūrybinių industrijų menininkams“ temos suteikia praktinių žinių, kaip suplanuoti ir prižiūrėti elektroninės prekybos svetainę ir savo darbais prekiauti internetu. Kiekvieno modulio medžiagoje pateikiami pamokų planai, raktiniai žodžiai, pagrindinės veiklos, sąsajos su kitais dalykais, laukiami rezultatai ir vertinimo kriterijai. Visos mokymo programos temos pritaikytos prie realių menininkų poreikių baigus studijas, kad padėtų jiems lengviau įsilieti į darbo rinką. 

Pranešėja: 

R. Šukytė, asociacijos „Langas į ateitį" vadovė

Temos

Metodikos kūrimo ir taikymo patirtis. 

Renginio medžiaga:

A2B pristatymas (569.7 KB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su socialinio ir emocinio intelekto ugdymo eksperte L. Kaltauskiene karjeros specialistams, dirbantiems su  5–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Geroji patirtis: ugdymas karjerai per asmenybės tikslų ir ūgties dienoraštį“. 

Asmenybės tikslų ir ūgties dienoraštis skirtas savęs pažinimui per vertybių išgryninimą, gebėjimą planuoti numatant konkrečius žingsnius per 3 mokslo metus. Karjeros specialisto, klasės vadovo padedami mokiniai gali kas dieną, kiekvieną savaitę planuoti savo karjerą. Mokinio ūgties dienoraštyje - mokinys pats programuoja savo sėkmę. Dienoraštyje numatytos profesinio kelio vertybės ir klausimai joms pagrįsti. Taip pat sudėlioti QR kodai,  kuriuos atsidarę mokiniai iš karto gali nukeliauti į profesinės karjeros  klausimynus, atlikti asmenybės testą, išsiaiškinti charakterio tipą ir kt.  Dienoraštis pagrįstas socialiniu ir emociniu ugdymu, emocinio intelekto ugdymu, gebėjimu planuoti, atrasti ir pažinti savo patiriamas emocijas, karjeros galimybes pradedant nuo savo gebėjimų ir pažangos analizavimo.

Pranešėja: 

L. Kaltauskienė, Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Asmenybės tikslų ir ūgties dienoraščio sudarytoja, autorė, Socialinio ir emocinio ugdymo, emocinio intelekto sertifikuota lektorė, praktikė.

Temos:

Metodinės priemonės taikymo galimybės

Renginio medžiaga:

Mokinio asmeninė ūgtis (4.7 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros Ugdymo karjerai skyrius profesinio orientavimo (PO) koordinatoriams savivaldybėse, mokyklose dirbantiems karjeros specialistams organizavoį nuotolinį informacinį renginį „Ugdymo karjerai stebėsenos duomenų (UKSIS)  teikimas – ką svarbu žinoti?“.

Pranešėjos:  

E. Kriauzaitė, I. Antanavičienė, V. Paurienė, LINEŠA Ugdymo karjerai skyriaus specialistės 

Temos:

 • Kaip sekėsi teikti ugdymo karjerai stebėsenos (UKSIS) ataskaitas už 2022-2023 mokslo metus?;
 • Ką daryti neatsiuntusiems UKSIS ataskaitų laiku?;
 • 1-4 kl. mokinių ugdymo karjerai stebėsenos anketos pristatymas.

Renginio medžiaga:

UKSIS (2.6 MB )

1-4 kl. lygmens stebėsenos anketa (624.6 KB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su kalba.lt karjeros specialistams, mokytojams, dirbantiems su 8–12 klasių mokiniais, organizavo informacinį renginį „Mokinių prigimtys ir intelektai –  įdomu ir / ar  svarbu pažinti?“.

Pranešėja:

R. Škimelienė, kalba.lt karjeros centro vadovė, karjeros konsultantė, Multiple Natures (Daugialypių prigimčių ir intelektų) sistemos sertifikuota Master praktikė.

Temos:

 • Kodėl svarbu pažinti mokinių prigimtis ir intelektus?
 • Kokią įtaką prigimčių ir intelektų įvairovė daro klasės bendravime ir mokymosi procese?
 • Kokį vaidmenį prigimtys ir intelektai vaidina mokinių karjeros planavimo kelyje?
 • Kaip mokinių pažinimas palengvina bendradarbiavimą klasės veiklose?

Renginio medžiaga:

Mokinių prigimtys ir intelektai. Kodėl svarbu juos pažinti? (2.8 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Pasieniečių mokykla karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 klasių mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Profesinis pasirinkimas – pasienietis. Ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius?“.

Pranešėjas: 

M. Zemenskas, Pasieniečių mokyklos vyriausiasis specialistas

Temos:

 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos struktūra (padaliniai) ir jų funkcijos;
 • Pasieniečio mokymo programa;
 • Atrankos (stojimo) į Pasieniečių mokyklą sąlygos;
 • Socialinės garantijos mokymosi laikotarpiu ir tarnybos metu;
 • Jaunojo pasieniečio būrelio (JPB) veikla;
 • Bendradarbiavimo galimybės su mokyklomis.

Renginio medžiaga:

Profesinis pasirinkimas - pasienietis (8.3 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su S. Bugailiškiu, MRU Nacionalinio priėmimo vadovu,  karjeros specialistams, dirbantiems su  10–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Stojimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas – ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius?“.

Pranešėjas: 

S. Bugailiškis, MRU Nacionalinio priėmimo vadovas

Temos

 • Kada ir kur skelbiama aktuali informacija;
 • Minimalūs reikalavimai pretenduojant į aukštąsias mokyklas Lietuvoje;
 • Konkursinio balo sandara ir apskaičiavimas;
 • Pageidavimų išdėstymas.

Renginio medžiaga:

Konkursinio balo formavimas (1.5 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Baltijos-Amerikos Laisvės fondu karjeros specialistams, dirbantiems su  10–11 kl., organizavo nuotolinį informacinį renginį „BAFF Lyderystės akademijos  2024 m. vasaros stovykla JAV – ką svarbu žinoti konsultuojant mokinius?“.

Lyderystės Akademijos stovykla yra nemokama, skirta 11-okams, kurie turi verslumo gyslelę, yra aktyvūs užklasinėje veikloje, savanoriauja ar aktyviai vykdo kitokią visuomeninę veiklą. Vienuoliktokai, norintys patekti į šią programą, turi dalyvauti konkurse. Išsami informacija apie stovyklą ir paraiškos forma ČIA

Pranešėja:

I. Laurinavičienė, BAFF atstovė Lietuvai.

Temos:

BAFF programos galimybės ir konkurso sąlygos. 

Renginio medžiaga:

BAFF Leadership Academy 2024 (3.3 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su UAB „EPSO-G“ įmonių grupe karjeros specialistams, dirbantiems su  8–12 kl. mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Profesinis pasirinkimas – energetika. Kodėl verta rinktis? Darbdavio požiūris“.

Pranešėjai:  

P. Butkus, Grupės plėtros ir inovacijų vadovas EPSO-G; 

V. Birulienė, Žmonių ir kultūros vadovė EPSO-G;

Kiti įmonių grupės personalo atstovai.

Temos: 

 • Energetikos svarba dabar ir ateityje;
 • Specialistų poreikis darbo rinkoje;
 • Reikalingi įgūdžiai ir asmeninės savybės energetiko specialybei;
 • Energetiko darbo diena;
 • Bendradarbiavimo su mokyklomis galimybės.

Renginio medžiaga: 

Medžiaga karjeros specialistams (1.9 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su LR Švietimo mokslo ir sporto ministerija  2023 m. lapkričio 30–gruodžio 1 d. organizavo konferenciją #KryptisKarjera: įgūdžiai, atveriantys duris į sėkmę, skirtą karjeros specialistams, dirbantiems su 1–12 klasių bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniais. 

Pagrindinis konferencijos tikslas – siekiant stiprinti mokinių profesinį orientavimą šalyje, atkreipti dėmesį į karjeros specialistų vaidmenį, ugdant ateities kartos lyderius ir skatinti aktyvesnį jų bendradarbiavimą su įvairiomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis ir verslo atstovais.

Renginio metu daug dėmesio skirta svarbiausiems XXI a. įgūdžiams, reikalingiems sėkmingam ateities darbui ir praktiniams būdams, padedantiems šiuos įgūdžius lavinti. Dalyviai buvo pakviesti dalyvauti įtraukiančiose diskusijose, dirbti grupėse, susipažinti su lietuviško verslo akseleratoriaus – „Tesonet“ verslo įmonėmis „CyberCare“, „Hostinger“, „Nord Security“ ir „Oxylabs“. Renginio metu taip pat pristatyti nacionalinės profesinio veiklinimo iniciatyvos „Šok į tėvų klumpes 2023“ rezultatai, apdovanoti aktyviausi ir iniciatyviausi jos dalyviai. 

Renginio medžiaga: 

G. Valaitienė. Karjeros specialistas šiandien ir rytoj?! (4.1 MB )

L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė. Įgūdžiai karjerai - ar mums (ne) pakeliui? (14.3 MB )

M. Gudas. Kokie įgūdžiai atveria duris į sėkmę versle, kryptis 2030? (700.4 KB

G. Sinkevičė. Regioniniai karjeros centrai. Tiesiame karjeros kelius be statybininkų pagalbos (9.4 MB )

A. Railienė. Karjeros specialistų rengimas - iššūkiai ir galimybės (8.4 MB )

V. Pačiauskas. Tarptautinės karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimo galimybės Švietimo mainų paramos fondo administruojamose programose ir projektuose (2.9 MB )

I. Griazina. Kryptingas ugdymas karjerai nuo 1-os kl. - ar realu? (126.8 MB )    

I. Kuginytė-Arlauskienė. Kaip planuoti darbą su vaiku, turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių? (1.2 MB )

I. Kuginytė-Arlauskienė. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas karjerai Norvegijoje: atvejo analizė (794.6 KB )

I. Gasiancevienė. Nacionalinė profesinio veiklinimo iniciatyva „Šok į tėvų klumpes 2023“ (5.9 MB )

A. Adomaitė. Nacionalinė profesinio veiklinimo iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“ Gargždų „Minijos“ progimnazijoje (14.1 MB )

J. Lupeikienė. Nacionalinė profesinio veiklinimo iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“ Mažeikių Kalnėnų progimnazijoje (25.3 MB )

E. Vitkauskienė. Lietuvos profesinio orientavimo rekordas (5.6 MB )

Renginio anotacija: 

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su Panevėžio kolegija  karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 klasių mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Tarptautinio verslo studijų programa: dvigubas diplomas – ką verta žinoti?“. 

Pranešėjai

D. Micevičienė, Verslo studijų programų komiteto pirmininkė; 

S. Vaškevičienė, Beržų verslo centro direktorė, UAB; Panevėžio verslo moterų tinklo vadovė, Panevėžio kolegijos dėstytoja; 

D. Burbienė, UAB "IOCO Packaging" marketingo vadovė.

Temos

 • Tarptautinio verslo studijų  programos turinys  ir stojimo sąlygos; 
 • Dvigubo diplomo vertė;
 • Panevėžio kolegijos ir Stralsund universiteto bendradarbiavimas; 
 • Praktikos galimybės;
 • Karjeros perspektyvos.

Renginio medžiaga: 

Tarptautinio verslo studijų programa: dvigybas diplomas - ką verta žinoti? (1.4 MB )

(Pa)būti Panko studentu (215.9 KB )

Renginio anotacija: 

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su CV-Online karjeros specialistams, dirbantiems su 8–12 klasių mokiniais, organizavo nuotolinį informacinį renginį „Kokio darbuotojo reikia šiandieninei darbo rinkai?“. 

Pranešėja:

R. Karavaitienė, CV-Online marketingo vadovė 

Temos:

 • Kokios pagrindinės darbo rinkos tendencijos, kurias reikėtų žinoti mokiniams? 
 • Kokie stereotipai apie darbo vietas, profesijų poreikį, išsilavinimą vis dar gajūs visuomenėje? 
 • Kokių darbinių įgūdžių / asmeninių savybių reikės artimoje ateityje, kad darbuotojas būtų pageidautinas darbo rinkoje?
 • Kaip keičiasi profesijų/darbo vietų pasirinkimas pagal lytį?
 • Kokių naujų profesijų/darbo vietų atsiranda?
 • Kaip mokykla mokiniui gali padėti pasiruošti sėkmingam startui į darbo rinką?

Renginio medžiaga:

R. Karavaitienė. Kokio darbuotojo reikia šiandieninei darbo rinkai? (2.6 MB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Švietimo mainų paramos fondo įgyvendinamu projektu „Euroguidance“ bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistams, dirbantiems su 6–9 klasių mokiniais, organizavo praktinius mokymus „Profesijų loto – metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje“. Priemonė skirta gilesniam profesijų pažinimui bei diskusijai apie įvairias profesijas ir asmenines savybes skatinti. 

Pranešėja:

V. Jaruševičiūtė, „Euroguidance“ ambasadorė

Temos: 

Metodinės priemonės taikymo karjeros specialisto darbe būdai. 

Renginio medžiaga: 

Motyvacinio laiško pavyzdys (1.6 MB )

Euroguidance pristatymas (6.4 MB )

Profesijų sąrašas (23.2 KB )

Renginio anotacija:

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su MRU Karjeros akademija mokyklų karjeros specialistams, dirbantiems su 10–12 kl. mokiniais organizavo nuotolinį informacinį renginį „MRU Karjeros akademija – pagalba karjeros specialistams“. 

Pranešėja:

V. Jegelevičienė, MRU Karjeros akademijos koordinatorė, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė

Temos: 

 • MRU Karjeros akademijos veikla;
 • Bendradarbiavimo su mokyklomis galimybės. 

Renginio medžiaga: 

V. Jegelevičienė. MRU Karjeros akademija - pagalba karjeros specialistams (592.3 KB )

Renginio anotacija: 

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra  kartu su VšĮ „Studijos ir karjera“ mokytojams, klasių auklėtojams, karjeros specialistams organizavo nuotolinius mokymus „Rekomendacijų stojantiems į užsienio universitetus rašymo dirbtuvės“. 

Pranešėja:

R. Žukovska, VšĮ „Studijos ir karjera“ konsultantė

Temos:

 • Europos, JAV ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemos;
 • Stojimo procedūros, reikalavimai ir dokumentai;
 • Mokyklos ruošiami dokumentai;
 • Rekomendacijų laiško rašymo ypatumai. 

Renginio medžiaga: 

Rekomendacijų stojantiems į užsienio universitetus rašymo dirbtuvės (829.2 KB )

 

Dalintis: