LYDERYSTĖ IR KARJERA   

Mykolo Romerio universiteto Lyderystės akademija skirta vyresniųjų klasių mokiniams ir studentams. Visus mokslo metus organizuojamų paskaitų metu skatinama būti aktyviems, kurti sau palankią aplinką, išsakyti nuomonę, turėti tikslą, tapti atsakingais lyderiais savo mokyklose, universitetuose, bendruomenėse ir tolesniame gyvenime. Taip pat ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, įgauti teorinių ir praktinių žinių. Akademijos dalyviams, išklausiusiems didžiąją dalį paskaitų, įteikiami sertifikuoti diplomai, suteikiantys galimybių gauti papildomų balų stojant į Mykolo Romerio universitetą.    

Daugiau informacijos:

https://www.mruni.eu/paslaugos-mokykloms/akademijos-moksleiviams/

https://www.facebook.com/LyderystesAkademija

Mykolo Romerio universiteto Karjeros akademijos veiklos orientuojasi į 10–12 klasių mokinius ir visuminį jų karjeros kompetencijų ugdymą(si). Paskaitų ir patyriminiu ugdymu grįstų užsiėmimų metu lavinami mokinių bendradarbiavimo, savęs pažinimo įgūdžiai, plėtojamas pasitikėjimas savimi, atsakomybė planuojant savo karjerą, motyvacija mokytis ir kelti karjeros tikslus. Užsiėmimai vyksta 2–3 kartus per metus Mykolo Romerio universitete, lygiagrečiai organizuojamos netradicinės klasės valandėlės mokyklose. Veiklas veda ir organizuoja ilgametę ugdymo karjerai patirtį turintys specialistai.

Daugiau informacijos:

https://www.mruni.eu/paslaugos-mokykloms/akademijos-moksleiviams/

VERSLAS IR EKONOMIKA  

Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir verslo akademija – tai 16–18 m. jaunuoliams skirta teorija ir praktika grįsta 1 metų programa verslo, ekonomikos ir finansų temomis. Paskaitas kelis kartus per mėnesį veda universiteto dėstytojai ir įvairių sričių praktikai profesionalai. Baigę mokymosi kursą, mokiniai laiko žinių patikrinimo egzaminą, sėkmingai išlaikę – gauna pažymėjimus, kuriuose  įvardytos užsiėmimų temos, lektoriai ir įgytos kompetencijos. Akademijos dėstytojai mokiniams taip pat padeda pasiruošti ekonomikos olimpiadoms, siūlo paskaitas ekonomikos mokytojams. Akademija sėkmingai bendradarbiauja su Alytaus ir Panevėžio miestų savivaldybėmis.  

Daugiau informacijos:

https://www.mruni.eu/paslaugos-mokykloms/akademijos-moksleiviams/

https://vanagogimnazija.lt/category/aeva/

https://penktoji.lt/eva/

https://www.facebook.com/people/Panev%C4%97%C5%BEio-ekonomikos-ir-verslo-akademija/100064189290601/

https://www.facebook.com/AlytausEkonomikosIrVersloAkademija/ 

 

CHEMIJA  

Neakivaizdinė jaunųjų chemikų mokykla „Pažinimas“ skirta chemijai neabejingiems 10–11 klasių mokiniams. Mokslas mokykloje trunka 2 metus. Sesijų metu vyksta paskaitos, sprendžiamos praktinės užduotys, atliekami laboratoriniai darbai, bendraujama su aukštos kvalifikacijos chemijos specialistais. Tarp sesijų mokiniai dirba individualiai. Sėkmingai baigusiems mokyklą išduodami mokyklos baigimo pažymėjimai. Mokykla rūpinasi Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros ir Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto darbuotojai.  

Daugiau informacijos:

https://njchm.lmnsc.lt/ 

https://www.facebook.com/pazinimas/

 

BIOLOGIJA 

„Eruditas“ neakivaizdinė mokykla, skirta 8–12 klasių mokiniams, siekiantiems įgyti biologijos mokslo žinių, turintiems tikslą pasiruošti šio dalyko egzaminui, pagerinti rezultatus mokykloje ir išmokti mokytis įrodymais pagrįstais metodais. Pagrindinės mokyklos veiklos: mokiniai kiekvieną mėnesį rengia konkrečių temų konspektus, atlieka klausimų banko užduotis ir sprendžia nuotolinius testus. Kiekvienais mokslo metais sudaromos dvi mokinių grupės: vyresniųjų (11–12  klasių) ir jaunesniųjų (8–10 kl.). Mokymosi ciklas trunka dvejus metus. Jaunesnieji mokiniai po dviejų mokslo metų perkeliami į vyresniųjų grupę. 

Daugiau informacijos:

https://www.eruditai.lt/

https://www.facebook.com/biologijoseruditas/

 

GEOGRAFIJA IR KRAŠTOTYRA 

Jaunųjų geografų mokykla buria geografija besidominčius 8–12 klasių mokinius iš visos Lietuvos. Linksma, akademinė, bendraminčių aplinka mokiniams suteikia galimybių pasijausti studentais, išplėsti savo akiratį įvairiapusiškai gilinantis į geografijos mokslą plačiąja prasme. Mokyklos studijų programa trunka 3 metus. Kiekvienais metais įprastai organizuojamos 4 sesijos (žiemos, pavasario, vasaros ir rudens), vykstančios mokinių atostogų metu. Sesijos beveik visą laiką vyksta ne auditorijose, o gražiausiose ir įdomiausiose Lietuvos vietose. Tarp sesijų mokiniai atlieka savarankiškus, mokslinius savo gimtojo krašto tyrimus, rašo straipsnius, skelbia juos spaudoje, socialiniuose tinkluose. Mokykla siūlo linksmas vakarones prie laužo, žygius, diskusijas, protmūšius, susitikimus su žymiais keliautojais, ekskursijas po įvairius objektus ir daug kitokių veiklų. Mokyklos veiklą organizuoja Lietuvos geografų draugija kartu su Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutu ir Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra.

Daugiau informacijos: 

https://www.jgm.lt/wp/

https://www.facebook.com/jaunieji.geografai

 

FILOLOGIJA 

Lituanistikos akademija – tai Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto organizuojamas kasmetinis akademinis savaitgalis, skirtas lietuvių kalba ir literatūra besidomintiems 10–12 klasių mokiniams. Akademija jauniesiems lituanistams siūlo daug veiklų: paskaitas, diskusijas kalbotyros, literatūros, kultūros tyrimų temomis, kūrybinio rašymo dirbtuves, susitikimus su rašytojais, Vilniaus universiteto dėstytojais ir studentais.   

Daugiau informacijos:

https://www.vu.lt/kviecia-vu/mokykloms/vu-siulomos-veiklos-mokykloms-moksleiviams-individualiai/mokyklos-akademijos

https://www.facebook.com/Jablonskio.usai

VU Academia.ru siūlo neformalių paskaitų ciklą besidomintiems rusų kalba ir literatūra. Jis skirtas vyresniųjų klasių mokiniams ir visiems, kurie nori pažvelgti į rusų kalbą ir literatūrą netikėtu kampu, išgirsti apie naujus lingvistikos, literatūrologijos ir kultūros studijų pasiekimus. Programos metu Vilniaus universiteto darbuotojai supažindina su aktualiausiais ir įdomiausiais filologijos tyrimais, analizuojama rusų literatūra ir kultūra, demonstruojami nauji rusų kalbos mokymosi būdai.

Daugiau informacijos:

https://www.flf.vu.lt/stojantiesiems/veiklos-moksleiviams#paskaitu-ciklas-moksleiviams-vu-academia-ru

https://www.facebook.com/people/VU-Academiaru/100063592713955/

 

BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS  

Vilniaus universiteto Kūrybingumo mokykla yra naujos kartos mokymosi platforma, skirta besidomintiems kūrybinio mąstymo vaidmeniu edukaciniuose procesuose. Mokykla organizuoja mokymus mokiniams, mokytojams ir edukatoriams Lietuvoje ir užsienyje, rengia ir įgyvendina specialias XXI amžiaus kompetencijų ugdymo programas mokykloms, diegia fenomenais grįsto ugdymo modelį šalies švietimo įstaigose.  

Daugiau informacijos:

https://kurybingumomokykla.lt/

https://www.fsf.vu.lt/stojantiesiems/moksleivi-akademijos-ir-mokyklos#kurybingumo-mokykla

https://www.facebook.com/kumokykla?pnref=story

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Gabių vaikų ugdymo centras „Gifted“ yra neformaliojo ugdymo mokykla, dirbanti pagal tarptautiniu mastu pripažintą Izraelio gabių vaikų švietimo modelį, kurį sudaro ugdymo programos, skirtos vaikams nuo 4 iki 18 metų amžiaus. Specialiai parengti mokytojai ypatingą dėmesį skiria gabių vaikų gebėjimų intelektiniam ir emociniam ugdymui. Pasirinktos mokymosi programos trukmė – vieneri mokslo metai. Priimami mokiniai, išlaikę stojamąjį testą. Centras taip pat siūlo konsultacijas ir seminarus tėvams, organizuoja žiemos ir vasaros stovyklas, vykdo gabių vaikų ugdymo tyrimus. 

Daugiau informacijos:

https://gifted.vdu.lt/

 

PSICHOLOGIJA  

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos mokykla sėkmingai veikia 2008 m. Ji skirta 10 – 12 klasių mokiniams. Pagrindiniai mokyklos tikslas – patenkinti psichologija besidominčių jaunuolių smalsumą, padėti suprasti save ir kitus, paruošti psichologijos ar panašių dalykų studijoms universitete. Psichologijos mokyklos organizuojami seminarai vyksta visus mokslo metus kartą per mėnesį, šeštadieniais. Kiekvieno seminaro metu nagrinėjama vis kita psichologijos mokslui aktuali tema. Paskaitas ir praktinius užsiėmimus veda psichologijos dėstytojai, psichologijos absolventai ir magistrantai. Sėkmingai pabaigusiems mokyklą išduodami Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto pažymėjimai. 

Daugiau informacijos:

https://www.fsf.vu.lt/stojantiesiems/moksleivi-akademijos-ir-mokyklos#psichologijos-mokykla

https://lt-lt.facebook.com/psichologijos.mokykla/

 

SOCIOLOGIJA 

Sociologijos akademija yra įvairių pakopų Vilniaus universiteto sociologijos studenčių, kurioms labai patinka sociologija ir kurios nori šiuo žavesiu pasidalyti su kitai žmonėmis, kūrinys. Akademijos veiklos organizuojamos taip, kad supažindintų vyresniųjų klasių mokinius su socialiniais mokslais ir jų problematika, skatintų socialinės vaizduotės lavinimą, praktiškai nagrinėti kasdieniame gyvenime iškylančius klausimus apie mus supantį socialinį pasaulį. Kiekvienų metų rudenį ir pavasarį akademijos nariai susitinka Vilniau suniversiteto Filosofijos fakultete, kuriame paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu dalijasi kasdienio pasaulio įžvalgomis, diskutuoja apie visuomenės problemas, su kuriomis susiduria kiekvienas iš mūsų, lavina socialinę vaizduotę. Vasaromis organizuojama stovykla, kurios metu gyvai prisiliečiama prie sociologinių tyrimų tikrovės. 

Daugiau informacijos: 

https://www.fsf.vu.lt/stojantiesiems/moksleivi-akademijos-ir-mokyklos#sociologijos-akademija

https://sociologai.lt/2014/moksleiviams-skirtu-seminaru-programa/

https://www.facebook.com/sociologijosakademija/

 

ISTORIJA, ARCHEOLOGIJA, KULTŪROS ISTORIJA  

Jaunųjų istorikų mokyklą organizuoja Vilniaus universitetas kartu su Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra. Neakivaizdinė mokykla skirta bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokiniams, besidomintiems istorija, archeologija ir kultūros istorija. Užsiėmimų metu mokiniai turi galimybę įgyti žinių, padedančių ne tik lengviau susigaudyti didžiuliame informacijos sraute, kuris nuolat supa mus, bet ir suprasti, kaip ir ką tyrinėja profesionalūs istorikai ir archeologai. Mokykloje įgytos žinios naudingos ir planuojantiems rinktis istorijos egzaminą. Mokykla yra vienmetė. Jos programa kiekvienais metais atnaujinama, o mokslas susideda iš trijų sesijų. Sėkmingai pabaigus mokyklą įteikiamas mokyklos baigimo pažymėjimas, kuris stojant į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studijų programas prie konkursinio balo prideda 1 papildomą balą.  

Daugiau informacijos:

https://www.lmnsc.lt/jaunuju_istoriku_mokykla/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090402466071

Vilniaus universiteto Filologijos fakultete kasmet nuo 2014 m. organizuojama Klasikų akademija yra intensyvus paskaitų ir seminarų kursas, skirtas 10–12 klasių mokiniams, besidomintiems humanitariniais mokslais, antikinio pasaulio istorija, kultūra, filosofija ir senosiomis kalbomis. Tai viena universiteto mokymosi visą gyvenimą programų, kurios dėmesio centre – klasikinis išsilavinimas.

Daugiau informacijos:

https://www.klasikai.lt/

https://www.facebook.com/klasikai

 

FIZIKA 

Neakivaizdinė Jaunųjų fizikų mokykla „Fotonas“ yra viena seniausių tokio pobūdžio mokyklų Lietuvoje. Įkurtas 1972 m., Fotonas daug metų veikė Šiaulių universitete. 2021 m. koordinuoti mokyklos veiklą ėmėsi Vilniaus universitetas. Mokykla turi ilgametes tradicijas, atributiką ir šūkį. Kasmet jos veikloje dalyvauja per 1000 Lietuvos mokyklų, o ją baigę mokiniai sėkmingai įstoja ir baigia studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose, tampa puikiais specialistais. Prie Fotono bendruomenės kviečiami prisijungti 7–12 klasių mokiniai, kurie nori pagilinti fizikos žinias, domisi šio mokslo naujovėmis. Taip pat fizikos mokytojai, norintys dalytis darbo patirtimi. Į mokyklą priimami mokiniai, kurie įveikia stojamąsias užduotis, mokomasi – 4 metus. Mokiniams, įvykdžiusiems ugdymo programų reikalavimus, įteikiami Fotono mokyklos  baigimo pažymėjimai, garantuojantys 1 papildomą balą prie konkursinio balo stojant į Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studijų programas. Geriausiai besimokantiems fotoniečiams kasmet organizuojama vasaros stovykla, kurioje vyksta mokomoji (mokslininkų paskaitos, laboratoriniai darbai ir kt.) ir poilsinė (turistiniai žygiai, sporto renginiai, viktorinos, konkursai, teminiai vakarėliai, diskotekos ir kt.) veikla.

Daugiau informacijos:

https://www.ff.vu.lt/fotonas/apie-fotona

https://www.facebook.com/fotonas

 

MATEMATIKA IR INFORMATIKA 

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto šeštadieninė Informatikos olimpiadininkų mokykla savo veiklą pradėjo 2004 m. ir jau 20 metų sėkmingai rengia jaunuosius Lietuvos informatikus respublikinėms ir tarptautinėms olimpiadoms. Mokykla kviečia prisijungti 5–12 klasių mokinius iš visos Lietuvos, kuriems patinka informatika ir programavimas.  Mokiniai mokosi trimis lygiais, nagrinėja sudėtingus algoritmus, sprendžia tarptautinių informatikos olimpiadų uždavinius, susipažįsta su pasaulinėmis tendencijomis. Mokinius moko buvę olimpiadininkai, dažniausiai Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto studentai.

Daugiau informacijos:

https://siom.lmio.lt/

https://mif.vu.lt/lt3/kas-vyksta-fakultete/olimpiados-ir-mokyklos#%C5%A1e%C5%A1tadienin%C4%97-informatikos-olimpiadinink%C5%B3-mokykla

Neakivaizdinė Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla padeda mokiniams gilinti matematikos žinias, pasiruošti studijoms aukštosiose mokyklose, organizuoja mokinių matematikos uždavinių sprendimo konkursus, supažindina su įdomesniais matematikos taikymais. Dvimetės mokyklos klausytojais priimami 11 klasės mokiniai, o rekomendavus matematikos mokytojui – ir žemesnių klasių mokiniai, išsprendę stojamąsias užduotis. Sėkmingai įveikus mokymosi programą, išduodami mokyklos baigimo pažymėjimai. Mokyklos veiklą koordinuoja Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas.

Daugiau informacijos:

https://www4352.vu.lt/matematikos-olimpiados/ljmm/

https://mif.vu.lt/lt3/kas-vyksta-fakultete/olimpiados-ir-mokyklos#lietuvos-jaun%C5%B3j%C5%B3-matematik%C5%B3-mokykla

https://www4352.vu.lt/matematikos-olimpiados/wp-content/uploads/2022/12/Apie_LJMM.pdf

Kauno technologijos universiteto Jaunųjų kompiuterininkų mokykla yra viena didžiausių IT mokymus teikianti savaitgalinė neformaliojo švietimo mokykla Lietuvoje ir Europoje, siūlanti per 20 mokymo programų ir specializacijų mokiniams nuo 3 iki 12 klasės. Kasmet mokyklą, sėkmingai apsigynę baigiamąjį darbą ir išlaikę egzaminą, baigia apie 500 mokinių. Esant dideliam IT specialistų poreikiui šalyje, mokykla savo veikla skatina jaunąją kartą domėtis informacinėmis technologijomis. Mokiniai, besimokydami šioje mokykloje, įgyja kvalifikuotą kompiuterinį ir informacinį raštingumą, susipažįsta su moderniomis mokymosi priemonėmis, akademine aplinka, potencialiais darbdaviais, bendraminčiais, su kuriais vėliau sukuria sėkmingai veikiančias IT įmones. Neakivaizdinė mokykla organizuoja ir koordinuoja respublikinius konkursus ir olimpiadas, inicijuoja atvirų durų dienas IT įmonėse, kūrybines dirbtuves, mokomąją praktiką, informacinius seminarus.   

Daugiau informacijos:

https://jkm.ktu.edu/

https://www.facebook.com/ktujkm/?locale=lt_LT

Jaunųjų informatikų akademija Alytaus kolegijoje įkurta turint tikslą padėti mokiniams pasirengti studijoms aukštosiose mokyklose IT krypties studijų programose. Kuriant mokymo planus ir metodiką akademija glaudžiai bendradarbiauja su verslininkais ir IT  įmonėmis. Besimokydami pagal akademijos programas, mokiniai įgyja kompiuterinio raštingumo standartus atitinkančius darbo kompiuteriu pagrindus, grafinių, daugialypės terpės programų taikymo įgūdžius, programavimo žinias, lavina struktūrinį ir loginį mąstymą. Alytaus kolegijos Jaunųjų informatikų akademija yra įjungta į Lietuvos jaunųjų kompiuterininkų mokyklų tinklą, kuris vienija universitetinėse ir kitose aukštosiose mokymo įstaigose įkurtas jaunųjų kompiuterininkų mokyklas.    

Daugiau informacijos: 

https://jia.lt/#pradzia 

 

POLITOLOGIJA  

Neakivaizdinė Jaunųjų politologų mokykla skirta 9–12 klasių mokiniams, kurie domisi politologija, istorija ir šių dienų politinėmis aktualijomis. Jos veiklą koordinuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių instituto studentų korporacija „RePublica“. Mokykla mokiniams siūlo profesionalių politologų, filosofų, sociologų, žiniasklaidos atstovų paskaitas apie valstybės sąrangą, institucijas ir jų veikimo principus, politinių reiškinių analizę. Vyksta filmų, susijusių su politiniais reiškiniais, tarptautiniais santykiais, peržiūra ir aptarimas. Taip pat strateginiai-simuliaciniai žaidimai, imituojantys įvairių institucijų veiklą ir rinkimus, diskusijos ir debatai įvairiais klausimais, ekskursijos į valstybines ir pilietines institucijas, susitikimai su įvairių sričių ekspertais. Mokyklos programa sudaryta iš 4 sesijų. Norint gauti mokyklos baigimą įrodantį pažymėjimą, būtina sėkmingai įveikti bent 3 sesijas iš 4, t. y. 80 proc. užsiėmimų.  

Daugiau informacijos:

https://www.vu.lt/kviecia-vu/mokykloms/vu-siulomos-veiklos-mokykloms-moksleiviams-individualiai/mokyklos-akademijos

 

AVIACIJA  

Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademija yra vienintelė šalyje, vykdanti NVŠ programą „Vaikų aviacijos pilotas“ ir teikianti vaikams galimybę įgyti skraidymo aparatų pilotavimo patirtį ir aviacijos teorijos pradmenis. Akademijos mokytojai padeda vaikams atskleisti individualias kūrybines galias ir gebėjimus, orientuoja ateities profesinei veiklai.  Kėdainiuose įsikūrusi mokykla yra Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros padalinys.

Daugiau informacijos:

https://www.lmnsc.lt/broniaus-oskinio-vaiku-aviacijos-akademija/ 

 

MOKSLAS IR TYRIMAI  

2010 m. Klaipėdos universitete įsteigta Jaunųjų mokslininkų mokykla orientuojasi į II–IV gimnazijos klasių mokinius. Mokiniams siūloma susipažinti su naujausiais mokslo pasiekimais, prisiliesti prie mokslininko darbo, iš arčiau susipažinti su specialybėmis, kurios domina ir su kuriomis sieja savo ateitį. Mokyklos veikla yra dvejopa. Per mokslo metus šeštadieniais vedami nuolatinių užsiėmimų kursai (informatikos ir programavimo, robotikos, automatizuoto projektavimo ir skaitmeninės grafikos, medicinos technologijų ir biofizikos ir kt. temomis), kuriuos išklausius įteikiamas mokyklos baigimo pažymėjimas. Mokykloje taip pat organizuojamos žymių kviestinių mokslininkų paskaitos, praktiniai užsiėmimai, laboratoriniai darbai, pažintinės ekskursijos, ekspedicijos, plenerai ir kt. veiklos.

Daugiau informacijos: 

https://www.ku.lt/jmm/?fbclid=IwAR0PJgw_ELHlwNS89QYAgYkCr9Sk7bs_Yezrx_uXpEusA-EzlwqRm1RpqTk

https://www.facebook.com/people/Klaip%C4%97dos-universiteto-Jaun%C5%B3j%C5%B3-mokslinink%C5%B3-mokykla/100067156540311/

MarKo moksleivių akademija yra Marijampolės kolegijos iniciatyva įkurta neakivaizdinė mokykla IV gimnazijos klasės mokiniams. Kolegijos dėstytojai veda užsiėmimų ciklus, kurių metu mokiniams padeda pasiruošti lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir matematikos egzaminams. Aktyviausi akademijos nariai, dalyvaujantys ne mažiau kaip 80 proc. užsiėmimų, gauna pažymėjimus, liudijančius, kad yra išklausę atitinkamą akademijos modulį. Tai suteikia papildomą 1 balą prie konkursinio balo stojantiems į Marijampolės kolegijos studijų programas.   

Daugiau informacijos: 

https://marko.lt/apie-akademija/ 

Nacionalinė moksleivių akademija – tai papildomo ugdymo institucija, skirta mokslui ir muzikai gabiems vaikams. Nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, talentingiems mokiniams sudaromos sąlygos mokytis iš geriausių Lietuvos ir kitų šalių dėstytojų, semtis žinių iš įvairių sričių profesionalų, kultūros, švietimo veikėjų, mokslininkų. Akademijoje veikia 8 dalykinės sekcijos: biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos, informatikos, fizikos ir nanotechnologijų, lietuvių filologijos, matematikos, muzikos. 5–12 klasių mokiniai, įstoję į pasirinktą sekciją (ar keletą sekcijų), pradeda intensyvų mokymosi kursą, trunkantį visus mokslo metus. Mokiniai periodiškai elektroniniu būdu gauna užduotis iš mokytojų ir dėstytojų. Mokytojai su užduotimi pateikia teorijos, pavyzdžių, rekomenduojamos literatūros sąrašą. Kiekvienas mokinys taip pat gali konsultuotis su užduotis pateikusiu mokytoju. Nuotolinio mokymosi rezultatai vertinami dešimtbale sistema, mokiniai gauna grįžtamąjį ryšį ir komentarus, kurių dėka gali tobulėti. Be nuolatinio mokymosi ir individualių konsultacijų nuotoliu būdu, kiekvienais mokslo metais akademijos mokiniams rengiamos vasaros ir žiemos sesijos. Jų metu mokiniai dalyvauja dalykiniuose ir asmenybės ugdymo užsiėmimuose. Esant galimybei rengiamos atskirų sekcijų trumpos sesijos (2-3 dienų), kuriose mokiniai užsiima praktine savo pasirinkto dalyko veikla.

Daugiau informacijos:

https://nmakademija.lt/

https://www.facebook.com/nmakademija/?locale=lt_LT

 

INŽINERIJA 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Jaunojo inžinieriaus mokykla skirta vyresniųjų klasių mokiniams, kurie domisi įvairiomis inžinerijos sritimis. Prisijungę prie šios mokyklos, mokiniai gali klausytis nemokamų teminių universiteto dėstytojų parengtų paskaitos, kuriose supažindinama su aktualiomis, apimančiomis fakultetų sritis, temomis. Užsiėmimai vyksta visus mokslo metus.

Daugiau informacijos:

https://vilniustech.lt/stojantiesiems/moksleiviams-ir-mokykloms/vilnius-tech-mokyklos-bureliai-mokymai/jaunojo-inzinieriaus-mokykla/449?

 

MENAI  

Vilniaus dailės akademijos Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla teikia papildomo mokymo paslaugas mokiniams, norintiems pagilinti arba praplėsti savo teorines ir praktines žinias įvairiose dailės, dizaino ir architektūros srityse. Baigusieji mokyklą gauna mokyklos baigimo pažymėjimą, kuris liudija kompetenciją stojant į Lietuvos ar užsienio aukštąsias dailės, dizaino ir architektūros mokyklas. Mokykloje moko Vilniaus dailės akademijos dėstytojai pagal akademijos senato patvirtintas programas.  

Daugiau informacijos:

https://www.vda.lt/lt/addam 

https://www.facebook.com/ADDAMKaunas

Jaunųjų architektų ir dizainerių mokykla yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto padalinys. Pagrindinė mokyklos misija – supažindinti mokinius su architektūrinės kūrybos pagrindais. Mokyklos mokymo programos skirtos skirtingus interesus turintiems mokiniams. 9–10 klasių mokiniai dalyvauja architektūros būrelio užsiėmimuose, kuriuose mokosi akademinio piešimo ir architektūrinės kompozicijos, susipažįsta su šiuolaikine architektūra. 11–tokai kviečiami į dvejų metų mokymus, daug dėmesio skiriant susipažinimui su būsimosiomis studijomis ir pasirengimą joms. 12–tokai, padedami mokyklos dėstytojų, ruošiasi architektūros stojamam egzaminui.  

Daugiau informacijos:

https://vilniustech.lt/architekturos-fakultetas/padaliniai/jaunuju-architektu-ir-dizaineriu-mokykla/apie-jaunuju-architektu-ir-dizaineriu-mokykla/338982 

https://www.facebook.com/VGTU.JADM 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje veikiančioje Muzikos mokykloje–studijoje „Mumo“ laukiami muzikai gabūs mokiniai. Mokykla yra septynmetė, joje dirbama pagal muzikos mokyklų programas. Mokiniai lanko grupinius solfedžio, muzikos istorijos, ansamblio dainavimo užsiėmimus ir dvi savaitines individualias specialybės (fortepijono, smuiko, gitaros, kanklių, akordeono arba mušamųjų instrumentų) pamokas. Individualiose ir grupinėse pamokose siejami menų (muzikos, dailės, teatro ir kino) elementai, kurių dėka lavinami jaunojo muziko gabumai, vaizduotė, skatinamas kūrybiškumas, ugdomas meninis skonis. Kiekvieną semestrą LMTA rengiami vieši teminiai mokinių ir jų mokytojų koncertai.

Daugiau informacijos:

https://lmta.lt/lt/fakultetas/muzikos-fakultetas/pedagogikos-katedra/muzikos-mokykla-studija/

https://www.facebook.com/mumostudija/ 

 

Dalintis: