1–4 kl. mokiniams

news thumbnail

Pirmokas

M. Strękowska-Zaremba, 2006

news thumbnail

Mažiesiems apie profesijas

E. Barsotti, 2008

news thumbnail

Viskas apie profesijas

P. Holl, 2008

news thumbnail

Uršulė eis į mokyklą

I. Babilaitė, J. Čekatauskaitė, 2009

news thumbnail

Tadas ir Patas renkasi darbą

A. Havukainen, S. Toivonen, 2010

news thumbnail

Kakė Makė profesijų labirinte

V. Dubickienė, E. Čebatorienė, 2014

news thumbnail

Diena su gyvūnais ugniagesiais

S. Rentta, 2015

news thumbnail

Kuo aš dirbsiu, kai užaugsiu

S. Sanža, 2016

news thumbnail

Automobilio istorija

O. Ružička, 2017

news thumbnail

Labas, Rube! Programavimo nuotykiai

L. Liukas, 2017

news thumbnail

Pasakyk, ką jauti. Emocijų knyga

C. N. Pereira, R. R. Valcarcel, 2017

news thumbnail

Kaip zuikis jausmus pažino

Š. Baltrušaitienė, 2017

news thumbnail

Kai aš užaugsiu...

Q. Greban, 2018

news thumbnail

Mano jausmai. Ką jie reiškia?

J. Moore-Malinos, 2018

news thumbnail

Drąsusis Morisas. Savaitė aukštyn kojom

C. J. Forssen Ehrlin, 2018

news thumbnail

Kakės Makės atradimai. Emocijos

L. Žutautė, 2018

news thumbnail

Kuo aš būsiu?

J. Sedlačkova, 2019

news thumbnail

Mano jausmai. Kaip elgtis, kai užvaldo įvairios emocijos?

A. Chien Chow Chine, 2019

news thumbnail

Aš galiu!

N. V. Hove, 2020

news thumbnail

Ką aš jaučiu

M. Poškus, 2020

news thumbnail

Mano didžioji emocijų knyga

J. Žižytė, 2020

news thumbnail

Žurnalas „Laimiukas“, 2021 m. gegužė–birželis, Nr. 3 (95)

Nieko rimto, 2021

news thumbnail

25 žymių žmonių vaikystė

P. Texlova, T. Tuma, 2021

news thumbnail

Padūkėlių mokykla. Čia tai bent klasė!

D. Fernandez, 2021

news thumbnail

Monstropedija. Naujokas? Neįprasta diena mokdaržėje

B. Bėrantas, 2021

news thumbnail

Tu gali!

N. V. Hove, 2021

news thumbnail

Profesijų enciklopedija

K. Rimkutė, G. Alice, 2022

news thumbnail

Svarbiausios vertybės

J. Moore-Mallinos, J. Seal, 2022

news thumbnail

Darbėnai

R. Scarry, 2022

news thumbnail

Miesto detektyvas

L. Matiukaitė, 2022

news thumbnail

12 svarbiausių emocijų

M. Dražynska, 2022

news thumbnail

Mes galime!

N. V. Hove, 2022

news thumbnail

Mano jausmai 2. Kai aplanko margiausios emocijos

A. Chien Chow Chine, 2022

news thumbnail

Profesijos ir nuotykiai

Vilniaus privati gimnazija, 2023

news thumbnail

Profesijų abėcėlė su Hubertu

K. Golod, 2023

news thumbnail

Stebuklingas apsiaustas ir dėkingumo galia

K. Golod, 2022

news thumbnail

Planas chuliganas

K. Golod, 2021

news thumbnail

Emocinio raštingumo lavinimo pratybos

K. Golod, 2020

news thumbnail

Karjeros pažinimo link: užduočių rinkinys 5-7 metų vaikams

A. Januškevičiūtė, S. Neifachas, 2023

news thumbnail

Karjeros vadovas 1-4 klasei: mokinio knyga

V. Stanišauskienė ir kt., 2023

news thumbnail

Charakterio savybės

J. Moore-Mallinos, J. Seal

Karjeros specialistams

news thumbnail

Individuali karjeros vadyba

M. Watkins, R. M. Saunders, D. Ciampa, 2006

news thumbnail

Kūno kalba

S. Spies, 2006

news thumbnail

Ryžtingų moterų karjeros strategija

U. Ley, R. Michalik, 2007

news thumbnail

Karjera: nuo profesinio pasirinkimo iki profesinės veiklos organizacijoje

D. Augienė, 2009

news thumbnail

Pažintis su profesija

V. Kavaliauskienė, 2011

news thumbnail

Ieškai darbo? Specialistų patarimai, kaip susirasti darbą Lietuvoje

G. Ščiukaitė, S. Jovaišas, 2011

news thumbnail

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas: Lietuvos patirtis užsienio šalių kontekste

Ališauskas, 2011

news thumbnail

Karjeros valdymas: organizacinė perspektyva

N. Petkevičiūtė, 2013

news thumbnail

Koučingo technikos

T. Misiukonis, 2013

news thumbnail

Karjeros konsultavimas

R. Aleliūnaitė, E. Lapinskas, 2014

news thumbnail

Nepriekaištingas konsultavimas

P. Block, 2013

news thumbnail

Karjeros kūrimas

V. Stanišauskienė, 2016

news thumbnail

Karjeros guru: kaip susirasti svajonių darbą?

R. Borodina, 2019

news thumbnail

Geros nuotaikos vadovas: nauja emocijų terapija

D. D. Burns, 2019

news thumbnail

Atominiai įpročiai

J. Clear, 2019

news thumbnail

Mano profesinio ir asmeninio gyvenimo balansas

Melanie Krötz, 2019

news thumbnail

Mokymosi strategijos ir mokinių pasiekimų sąsajos

A. Augustinienė, B. Simonaitienė, 2020 m.

news thumbnail

39 dovanos

Donata Grakauskaitė-Šličienė, 2020

news thumbnail

Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai. Praktinis pritaikymas

Šiuolaikinių didaktikų centras, 2005

news thumbnail

Specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai

J. Mūrinienė, A. Railienė, A. Bagdonavičiūtė, 2006

news thumbnail

Integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai

D. Penkauskienė ir kt., 2006

news thumbnail

Inovatyvūs profesinio konsultavimo metodai

Švietimo mainų paramos fondas, 2007

news thumbnail

Studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas konsultantui

Ž. Grakauskas, A. Valickas, 2007

news thumbnail

Tėvų įtraukimas į vaiko karjeros planavimo procesą

L. Ardelean ir kt., 2010

news thumbnail

Karjeros valdymo informacinių šaltinių vadovas konsultantui

J. Kuprienė, E. Balionytė, G. Tautkevičienė, 2008

news thumbnail

Kokybės užtikrinimo, teikiant konsultavimo karjerai paslaugas jaunimui, vadovas

D. Stankevičiūtė, I. Augutienė, 2008

news thumbnail

Kokybės užtikrinimo‚ teikiant konsultavimo karjerai paslaugas jaunimui‚ darbo knyga

I. Augutienė, 2008

news thumbnail

Profesinio konsultavimo metodai ir technikos. I dalis

Švietimo mainų paramos fondas, 2008

news thumbnail

Profesinio konsultavimo metodai ir technikos. II dalis

Švietimo mainų paramos fondas, 2008

news thumbnail

Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo vadovas. I tomas

Vytauto Didžiojo universitetas, 2008

news thumbnail

Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo vadovas. II tomas

Vytauto Didžiojo universitetas, 2008

news thumbnail

Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo vadovas. III tomas

Vytauto Didžiojo universitetas, 2008

news thumbnail

Kuriame klasę be patyčių. Gairės klasių auklėtojams

J. S. Jasiulionė ir kt., 2010

news thumbnail

PIT geroji patirtis. Metodinė medžiaga profesinio informavimo specialistui

Švietimo mainų paramos fondas, 2010

news thumbnail

Profesinis orientavimas tarptautiniuose projektuose

Švietimo mainų paramos fondas, 2010

news thumbnail

Profesinio orientavimo paslaugos socialinės atskirties ir rizikos grupėms

Švietimo mainų paramos fondas, 2011

news thumbnail

Lietuvos profesijų klasifikatorius

LR Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyrius, 2012

news thumbnail

Darbo paieškos vadovas

Švietimo mainų paramos fondas, 2012

news thumbnail

Vaikų globos įstaigų auklėtinių profesinės karjeros planavimo mokymo metodai

Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija, 2012

news thumbnail

PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis

Švietimo mainų paramos fondas, 2011

news thumbnail

Darbinės veiklos gebėjimų ugdymo ir darbo pasaulio pažinimo metodinės rekomendacijos

Ugdymo plėtotės centras, 2012

news thumbnail

Verslumo gebėjimų ugdymas 11–12 klasėse. Metodinės rekomendacijos

Ugdymo plėtotės centras, 2012

news thumbnail

Verslumo gebėjimų ugdymas 9-10 klasėse. Metodinės rekomendacijos

Ugdymo plėtotės centras, 2012

news thumbnail

Kritinio mąstymo ugdymo metodinė medžiaga (vadovas) neformaliojo ugdymo specialistams, klasių auklėtojams

Šiuolaikinių didaktikų centras, 2013

news thumbnail

Karjera prasideda mokykloje

Jaunimo karjeros centras, 2013

news thumbnail

Darbo su jaunimo grupėmis vadovas: neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje

Ž. Gailius ir kt., 2013

news thumbnail

Asmeninės karjeros valdymo patirtinės studijos vadovas

A. Deltuva, P. Godvadas, 2014

news thumbnail

Asmeninės karjeros valdymas

A. Valickas ir kt. 2014

news thumbnail

Karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas

A. Valickas, G. Chomentauskas, E. Dereškevičiūtė, 2014

news thumbnail

Globalusis švietimas mokyklos gyvenime

I. Augutienė, 2016

news thumbnail

Socialinio verslo gidas

N. Stoputė, M. Kairytė, 2016

news thumbnail

Šeši žingsniai ir tu – pasaulio pilietis!

V. Petkov ir kt., 2017

news thumbnail

Kaip su mokiniais kalbėti apie karjeros pasirinkimą?

Švietimo mainų paramos fondas, 2019

news thumbnail

Ugdymo karjerai veiklos planas

L. Puidokas, 2019

news thumbnail

Globalusis švietimas ir popkultūra

I. Augutienė ir kt., 2020

news thumbnail

Antikorupcinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Nacionalinė švietimo agentūra, 2020

news thumbnail

Ugdymo procesas mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai

Nacionalinė švietimo agentūra, 2020

news thumbnail

Idėjos ugdymo karjerai pamokoms ir veikloms 1–4 klasių mokiniams

A. Kurlavičius, 2021

news thumbnail

Ugdymo karjerai kompetencijos neformaliojo švietimo būreliuose

Z. Kairaitis, D. Talačkaitė, 2021

news thumbnail

Career guidance in higher education and employment offices: how to support learning and CMS development

A. Puulmann, M. Rammo, 2021

news thumbnail

XXI amžiaus kompetencijos: realybė ir būtinybė

J. Rauluškevičienė, D. Sevalneva, Ž. Urbienė, 2022

news thumbnail

Kaip skatinti vaikinus rinktis socialinės srities profesijas

B. Könnecke ir kt., 2019

news thumbnail

Lytiškumo kuprinė

Įvairovės ir edukacijos namai, 2020

news thumbnail

Karjeros pamokos

L. Puidokas, 2023

news thumbnail

Man sakė

R. Kopūstas ir kt., 2019

news thumbnail

Lytiškumo ugdymo praktinis gidas

N. Norvila, 2023

news thumbnail

Pasiruošę kilti: paauglių tikslai nelygioje visuomenėje

R. Erentaitė ir kt., 2022

news thumbnail

Darbo knyga jaunimo darbuotojams, vykdantiems ugdymo karjerai veiklas

G. Joteikaitė ir kt., 2021

news thumbnail

Gairės karjeros konsultantui siekiant atkreipti dėmesį į lyčių aspektus ugdant karjerai

V. Kinkar, M. P. M. Umarik, T. Oun, 2019

news thumbnail

Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas

V. Gabrieliūtė, 2021

news thumbnail

Lygios galimybės darbovietėje

M. Adutavičiūtė, 2020

news thumbnail

Pozityvas: vadovas bendraamžių švietėjui

Nacionalinis socialinės integracijos institutas, 2011

news thumbnail

Vertybių knyga

P. Schiller, T. Bryant, 2005

news thumbnail

Sėkmingas įtraukusis ugdymas

A. Galkienė ir kt., 2023

news thumbnail

Art2Business: svarbiausieji verslumo ir skaitmeniniai įgūdžiai būsimajam menininkui

J. Bračun ir kt., 2023

news thumbnail

Ugdymas karjerai 5-7 metų vaikams: mokytojo knyga

A. Januškevičiūtė, S. Neifachas, 2023

news thumbnail

Ugdymas karjerai 1-4 klasei: mokytojo knyga

V. Stanišauskienė ir kt., 2023

news thumbnail

Ugdymas karjerai 5-8 klasei: mokytojo knyga

V. Stanišauskienė ir kt., 2023

news thumbnail

Ugdymas karjerai 9-12 klasei: mokytojo knyga

V. Stanišauskienė, A. Augustinienė, G. Valaitienė, 2023

news thumbnail

Man tas rūpi. Įtrauktis mano organizacijoje: dabartis ir ateities vizija

Švietimo mainų paramos fondas, 2023

news thumbnail

Profesinės karjeros vadovas

Z. Baltrėnienė, V. Volbekienė, 1998

news thumbnail

Neprarastas pavasaris

E. Kjaergaard, R. Martinėnienė, 1999

news thumbnail

Jaunesniojo paauglio socialinė raida

A. Petrulytė, 2003

news thumbnail

Ugdymo karjerai metodologija

R. Kučinskienė, 2003

news thumbnail

Profesinio rengimo metodologija

R. Laužackas, 2005

news thumbnail

Motyvacija ir asmenybė

A. H. Maslow, 2006

news thumbnail

Karjeros valdymas: asmeninė/individualioji/perspektyva

N. Petkevičiūtė, 2006

Tėvams

news thumbnail

Mano vaikas renkasi karjeros kelią

A. Paszkowska-Rogacz ir kt., 2008

news thumbnail

Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą

R. Kriščiūnaitė, A. Smailys, 2011

news thumbnail

Mano vaikas - mokinys

R. V. Pivorienė, J. Šabliauskienė, 2011

news thumbnail

Mano vaikas renkasi karjeros kelią

Švietimo mainų paramos fondas, 2012

news thumbnail

Vaikas pasirinkimų kelyje

S. Novikienė, 2021

news thumbnail

Sąmoninga tėvystė

S. Tsabary, 2015

news thumbnail

Vaikas pokyčių kelyje

A. Blandė, E. Gudelienė, 2018

news thumbnail

Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų

A. Faber, E. Mazlish, 2019

news thumbnail

Kaip užauginti žmogų

A. Kurienė, 2021

news thumbnail

Ramūs vaikai

L. Murray, 2021

news thumbnail

Patarti negalima pasitikėti

Klimašauskienė, Novikovienė, Žilienė, 2015

news thumbnail

Kaip užauginti žmones, kuriems sekasi

E. Wojcicki, 2019

9–12 kl. mokiniams

news thumbnail

Kas tu esi? 101 žvilgsnis į save

M. Godwin, 2001

news thumbnail

Karjeros valdymas: asmeninė / individualioji / perspektyva

N. Petkevičiūtė, 2006

news thumbnail

Individuali karjeros vadyba

M. Watkins, R. M. Saunders, D. Ciampa, 2006

news thumbnail

100 savimotyvacijos būdų

S. Chandler, 2008

news thumbnail

Karjera: nuo profesinio pasirinkimo iki profesinės veiklos organizacijoje

D. Augienė, 2009

news thumbnail

Mokymosi ir karjeros galimybių pažinimo vadovas studentui

A. Akudovičiūtė ir kt., 2007

news thumbnail

Pažintis su profesija

V. Kavaliauskienė, 2011

news thumbnail

Savęs pažinimo vadovas studentui

Ž. Grakauskas ir kt., 2007

news thumbnail

Ieškai darbo? Specialistų patarimai, kaip susirasti darbą Lietuvoje

G. Ščiukaitė, S. Jovaišas, 2011

news thumbnail

Metodinė medžiaga „Karjeros planavimas“

Kauno darbo biržos jaunimo darbo centras, 2008

news thumbnail

Karjeros vadovas arba kaip atrasti savo kelią

N. Miniotienė, 2008

news thumbnail

Karjeros planavimo vadovas studentui

A. Valickas ir kt., 2008

news thumbnail

Karjeros kūrimas

V. Stanišauskienė, 2016

news thumbnail

Siek, planuok, veik. Kaip teisingai pasirinkti karjeros kelią?

D. Armalienė, R. Kriščiūnaitė, 2009

news thumbnail

Susipažink, įvertink, važiuok. Gidas studentams, savanoriams, praktikantams, darbuotojams

Švietimo mainų paramos fondas, 2010

news thumbnail

Darbo paieškos vadovas

Švietimo mainų paramos fondas, 2012

news thumbnail

Jūs darbdavio akimis

A. Smailys, 2012

news thumbnail

Kaip apginti savo svajonę

M. Jočys, 2017

news thumbnail

Asmeninės karjeros valdymas studentui

A. Valickas ir kt., 2015

news thumbnail

Karjeros užrašai

A. Valickas, G. Chomentauskas, E. Dereškevičiūtė, 2015

news thumbnail

Asmeninės karjeros valdymo patirtinės studijos vadovas studentui

A. Deltuva, P. Godvadas, 2015

news thumbnail

Socialinio verslo gidas

N. Stoputė, M. Kairytė, 2016

news thumbnail

Būk, kuo nori būti: kaip viską mesti ir daryti tai, ką nori?

L. Čeber, 2018

news thumbnail

Ką veiksi rytoj? Galimybės jaunimui nuo A iki Ž

Žinau viską, 2022

news thumbnail

Karjeros guru: kaip susirasti svajonių darbą?

R. Borodina, 2019

news thumbnail

Karjeros kelio pradžia ar posūkis: pažink save!

K. Golod, 2022

news thumbnail

Tu esi nerealus: išmok pasitikėti savimi ir išdrįsk sužibėti (beveik) visose srityse

M. Syed, 2019

news thumbnail

Geros nuotaikos vadovas: nauja emocijų terapija

D. D. Burns, 2019

news thumbnail

Atominiai įpročiai

J. Clear, 2019

news thumbnail

Tapkite savo laiko šeimininkais

F. Olicard, 2020

news thumbnail

Tavo geriausias tu

H. Head, 2021

news thumbnail

Esu tyloje

U. Leimontas, 2021

news thumbnail

Karjeros valdymas: organizacinė perspektyva

N. Petkevičiūtė, 2013

news thumbnail

Mokymosi kelionė su Youthpass

Ž. Mažeikis, 2018

news thumbnail

Apie karjerą žinau viską

Žinau viską, 2023

news thumbnail

Kiek kilogramų gali pakelti moteris ir kitos lyčių istorijos

P. Remeikis, 2021

news thumbnail

Profesinės karjeros vadovas

Z. Baltrėnienė, V. Volbekienė, 1998

news thumbnail

Kūno kalba

S. Spies, 2006

news thumbnail

Ryžtingų moterų karjeros strategija

U. Ley, R. Michalik, 2007

news thumbnail

Mano profesinio ir asmeninio gyvenimo balansas

Melanie Krötz, 2019

news thumbnail

39 dovanos

Donata Grakauskaitė-Šličienė, 2020

news thumbnail

Karjeros vadovas 9-12 klasei: mokinio knyga

V. Stanišauskienė, A. Augustinienė, G. Valaitienė

news thumbnail

Savivertės ugdymas: kodėl taip sunku įvertinti save?

E. Risberg, 2023

news thumbnail

Valios galia: kur slypi didžiausia žmogaus stiprybė?

R. F. Baumeister, J. Tierney

news thumbnail

21 būdas pažinti save: vidinių atradimų žemėlapis

E. Punset, 2013

news thumbnail

Tai ne visada depresija

H. Jacobs Hendel, 2021

news thumbnail

Koks tavo karjeros tipas?

D. Dunning, 2011

news thumbnail

Daugiau balanso

M. Jurkutė, P. Rymeikis, I. Laugalytė, 2022

5–8 kl. mokiniams

news thumbnail

Aš renkuosi profesiją

I. Mizgeraitė, V. Vyšniauskienė, 2007

news thumbnail

Kuo užaugę būsim: mokinio užrašai 5–6 klasei

R. Bernotienė, J. Sereičikienė, 2014

news thumbnail

Ką veikti paaugliams per karantiną? 32 būdai, kaip leisti laiką namuose

L. Katilauskas ir kt., 2020

news thumbnail

Debesėlis, vertas milijono!

J. Jadkonytė-Petraitienė, 2016

news thumbnail

Karjeros vadovas 5-8 klasei: mokinio knyga

V. Stanišauskienė, A. Augustinienė, G. Valaitienė, 2023