Grupės aprašymas

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai valdo ir kontroliuoja pramonės ir žemės ūkio įrenginių bei mašinų darbą tiesiogiai jų darbo vietoje arba nuotoliniu valdymu, vairuoja ir valdo traukinius, variklines transporto priemones ir kilnojamąsias mašinas ir įrangą, surenka produkciją iš sudedamųjų dalių pagal griežtai nustatytas instrukcijas, techninius reikalavimus ir procedūras. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Paprastai reikia darbo su pramonės ir žemės ūkio įrenginiais ir mašinomis patirties, juos išmanyti ir sugebėti dirbti pagal mašinos atliekamų operacijų spartą ir prisitaikyti prie technologijos naujovių. Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės mašinų ir įrenginių operatorių ir surinkėjų atliekamos užduotys: kasybos ir kitų pramonės šakų, metalo, mineralų, stiklo, keramikos, medienos, popieriaus ar cheminių medžiagų apdorojimo įrenginių ir mašinų valdymas ir kontrolė; mašinų, gaminančių gaminius iš metalo, mineralų, cheminių medžiagų, gumos, plastiko, medienos, popieriaus, tekstilės, odos ir kailio, arba kuriomis perdirbami maisto ir panašūs produktai, valdymas ir kontrolė; traukinių ir variklinių transporto priemonių vairavimas bei valdymas; kilnojamųjų pramonės ar žemės ūkio mašinų ir įrenginių vairavimas, valdymas ir kontrolė; produkcijos iš sudedamųjų dalių surinkimas pagal griežtai nustatytus techninius reikalavimus ir procedūras. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:
81 Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai
82 Surinkėjai
83 Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai
Pastabos
Įrenginių, automatiškai kontroliuojančių keletą procesų ar funkcijų vienu metu, operatoriai priskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“.

Profesijos pavadinimas Kodas Pogrupis Informacija rengiama
Profesijos pavadinimas
Anglių smulkinimo mašinų operatorius
Kodas 811205 Pogrupis Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai Informacija rengiama
Profesijos pavadinimas
Mineralinės rūdos smulkinimo mašinų operatorius
Kodas 811206 Pogrupis Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai Informacija rengiama
Profesijos pavadinimas
Uolienų smulkinimo mašinų operatorius
Kodas 811207 Pogrupis Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai Informacija rengiama
Profesijos pavadinimas
Akmens smulkinimo mašinų operatorius
Kodas 811208 Pogrupis Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai Informacija rengiama
Profesijos pavadinimas
Akmens pjaustymo mašinų operatorius
Kodas 811209 Pogrupis Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai Informacija rengiama
Profesijos pavadinimas
Akmens gręžimo mašinų operatorius
Kodas 811210 Pogrupis Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai Informacija rengiama
Profesijos pavadinimas
Akmens šlifavimo mašinų operatorius
Kodas 811211 Pogrupis Mineralų ir uolienų apdorojimo įrenginių operatoriai Informacija rengiama
1 2 3 4 5 129