Visi

news thumbnail

Profesijų labirintas

Profesinis orientavimas

news thumbnail

Grįžtamojo ryšio žaidimas

Savęs pažinimas

news thumbnail

Istorija apie lyčių skirtumus

Lyčių stereotipai

news thumbnail

Poreikių kortelės

Savo ir kitų poreikių tyrinėjimas

news thumbnail

Asociatyvinės metaforinės kortelės „Karjera“

Karjeros situacijos savęs pažinimui

news thumbnail

Vertybių kortelės

Vertybių pažinimas

news thumbnail

SMK žaidimas „Atrask save”

Studijų krypties pasirinkimas

news thumbnail

Tiesa ir drąsa

Verslumas

news thumbnail

Nauja pradžia

Lyčių lygybė ir žmogaus teisės

news thumbnail

Kitoks gyvenimas

Kritinis mąstymas ir medijų raštingumas

news thumbnail

Emocijų šalis

Emocijų pažinimas

news thumbnail

Žmonių portretai

Dirbtinio intelekto pagalba kuriami žmonių portretai

news thumbnail

Karjeros šalis

Karjeros kompetencijų ugdymas

news thumbnail

VDU karjeros žaidimas

Studijų programos pasirinkimas

news thumbnail

Dezinformacijos medžioklė

Kritinis mąstymas ir saugaus duomenų vartojimo įgūdžiai

news thumbnail

Išmok profesijas

Profesijų pažinimas

news thumbnail

Nusiraminimo dėžutė

Emocinio intelekto stiprinimas