Sąvokos

Raktažodžių blokas


Pagrindinė mintis

Atėję į pasaulį patenkame į labai artimų žmonių ratą – šeimą. Vėliau žengiame į darželį, mokyklą, darbą. Šiose bendruomenėse visi atliekame savo vaidmenis.


Įvadas

Ką šį rytą pirmiausia sutikai, kai prabudai? Save!

Kokie dar žmonės yra svarbūs tavo gyvenime? Kodėl?

 

Pagrindinė dalis

Perskaityk istoriją.

Bruno Ferrero
LABAS RYTAS, KAIMYNE!


Niūrus ir šaltas žiemos rytas. Autobusas sausakimšas studentų ir dirbančiųjų. Keleiviai susispaudę vienas šalia kito, susigūžę, apsitūloję storais, sunkiais žieminiais drabužiais, apsnūdę nuo monotoniško variklio gaudimo ir nuo šiokios tokios šilumos. Niekas nesikalba. Kas rytą vis tie patys veidai, tačiau vieni nuo kitų slepiasi už išskleistų laikraščių.
Staiga pasigirsta balsas:
– Dėmesio! Dėmesio!
Sušlama laikraščiai, pakyla galvos.
– Kalba jūsų vairuotojas.
Tyla. Visi sužiūra į vairuotojo pakaušį. Jo balsas skamba įsakmiai.
– Tuoj pat padėkite laikraščius į šalį.
Laikraščiai iš lėto nusileidžia.
– Dabar pasukite galvas ir pažvelkite į šalia sėdintį žmogų.
Keista, tačiau visi paklūsta. Kai kas nusišypso.
– O dabar kiekvienas ištarkite šalia sėdinčiam: „Labas rytas, kaimyne!“
Iš pradžių balsai tylūs, nedrąsūs, tačiau netrukus barjeras peržengiamas. Daugelis spaudžia vienas kitam ranką. Studentai net apsikabina. Žmonės ima gyvai šnekėtis, autobusas prisipildo šurmulio.

Kokia pagrindinė šio pasakojimo mintis?

Kas suvienijo autobusu važiuojančius žmones? Ar šie žmonės yra bendruomenė?

Kiekvienas žmogus gyvenime atlieka daug skirtingų socialinių vaidmenų. Tyrinėk paveikslėlį ir pasakyk, kokius vaidmenis atlieka Dalia, Jokūbas ir Tomas.

Pagalvok, kokius vaidmenis atlieki tu? Kas esi šeimoje? Mokykloje? Vietovės, kur gyveni, bendruomenėje?

Užduotis: Mano socialiniai vaidmenys

Kiekvienas esame svarbus savo bendruomenės narys, nes joje atliekame tam tikrą vaidmenį. Pavyzdžiui, mokykloje svarbūs visi: mokytojai, mokiniai, jų tėvai ir globėjai, mokyklos vadovai, valgyklos darbuotojai, valytojai ir kiti. Pagalvokite, kas nutiktų, jei mokykloje nebūtų mokinių? O jei nebūtų mokytojų? Kas galėtų atlikti jų vaidmenį? Ar tai vis dar būtų mokykla?

Suaugusieji dažnai atlieka darbuotojo vaidmenį, yra tam tikros profesijos atstovai.

Kokių profesijų atstovų yra tavo artimoje aplinkoje? Kuo jie naudingi bendruomenei?

Užduotis: Teisės ir pareigos bendruomenėje

 

Pagalvok!

Jei būtum superherojus, koks būtų tavo vardas ir ypatingos galios? Kuo jos tau praverstų šeimoje, mokykloje, bendruomenėje?

Ko galėtum pamokyti kitus? Kaip tai sustiprintų klasės bendruomenę?

Ką norėtum veikti, kai būsi vyresnis? Kaip tai prisidėtų prie geresnio pasaulio kūrimo?

 

Užduotis: Bendruomenės veiklos

 

Apibendrink!

Gerai ar blogai, kad žmonės yra tokie skirtingi?

Kas žmogaus yra pastovu, o
kas – kinta?

Kaip žmogaus poreikiai susiję
su jo ir kitų žmonių darbais?

 

Įdomu!

Antropologas pasiūlė žaidimą Afrikos genties vaikams. Jis padėjo vaisių krepšelį prie medžio ir pasakė: kuris pirmas atbėgs, gaus šiuos saldžius vaisius. Kai jis davė ženklą bėgti, vaikai paėmė vienas kitam už rankų ir atbėgo kartu. Tada susėdo ir drauge mėgavosi skanėstais. Kai antropologas paklausė, kodėl jie bėgo kartu, nes juk vienas galėjo gauti visus vaisius sau, jie atsakė: „Ubuntu, kaip vienas iš mūsų gali būti laimingas, jei visi kiti liūdi?“


„Ubuntu“ Afrikos genties kalba reiškia: „Aš esu, nes mes esame.“

Šaltinis

Skaitykite toliau 

 

Navigacijos blokas

 

Dalintis: