Norint studijuoti užsienio šalyje, informaciją apie aukštąsias mokyklas ir jų vykdomų studijų programų statusą teikia konkrečios šalies informacinis centras , įvairiais studijų užsienyje klausimais konsultuoja įvairios švietimo organizacijos. Bendrojo pobūdžio ir individualias rekomendacijas dėl su aukštuoju mokslu susijusių užsienio kvalifikacijų vertinimo teikia Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC).    

 

Dalintis: