image

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė atmintinę III kl. gimnazistams ir gimnazistėms. Joje pateikta informacija apie tarpinius patikrinimus, kitų metų brandos egzaminus, tolesnio mokymosi galimybes baigus gimnaziją.

Tarpiniai patikrinimai – brandos egzamino dalis, kuri laikoma III gimnazijos klasėje. Tai galimybė išskaidyti mokymosi krūvį baigiamojoje klasėje ir kaupti įvertinimą dalimis, mokytis nuosekliau, atsiskaityti palaipsniui. Jei per tarpinį patikrinimą nepavyko pasirodyti taip gerai, kaip tikėtasi, lieka galimybė pasistengti egzamino metu. Be to, šių metų III kl. gimnazistams bus leista perlaikyti tarpinius patikrinimus ir pasirinkti geresnį variantą.

Tarpiniai patikrinimai bus rengiami iš privalomų ir privalomai pasirenkamų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbų, visuomeninio ugdymo, gamtamokslinio ir technologinio ugdymo. Tarpiniai patikrinimai bus organizuojami mokyklose, mokiniams įprastoje aplinkoje, vietoje pirmos ar antros pamokos.

Patikrinimai, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (kalbėjimo) tarpinį patikrinimą, vyks elektroniniu būdu.

Tarpinio patikrinimo metu galima gauti 40 proc. galutinio egzamino vertinimo – to užtenka, kad egzaminas būtų išlaikytas. Surinkus ne mažiau kaip 35 taškus per tarpinį patikrinimą valstybinis egzaminas jau laikomas išlaikytu.

Pirmasis tarpinis patikrinimas - prancūzų kalbos – rengiamas kovo 5 dieną.

Atmintinė III kl. gimnazistams (-ėms) (223.2 KB )

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija 

 

Dalintis: