image

Besibaigiant metams Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija karjeros specialistus iš visos Lietuvos pakvietė dalyvauti konferencijoje #KryptisKarjera: įgūdžiai, atveriantys duris į sėkmę. Dviejų dienų renginiu siekta atkreipti dėmesį į karjeros specialistų vaidmenį ugdant ateities kartos lyderius, skatinti aktyvesnį jų bendradarbiavimą su įvairiomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis ir verslo atstovais.

Ateities profesionalo sėkmę lems šiandienos investicijos į minkštųjų įgūdžių ugdymą

Savo įžvalgomis apie pagrindinius įgūdžius, kurių reikės ateities darbuotojams, dalijosi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Užimtumo tarnybos, Regioninių karjeros centrų, Lietuvos karjeros specialistų, Lietuvos mokyklų vadovų ir Savivaldybių asociacijų, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Šiuolaikinių didaktikų centro, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros, Lietuvos studentų sąjungos, Lietuvos žmogaus teisių centro, Švietimo mainų paramos fondo, aukštųjų ir bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų atstovai. Svečiams buvo pasiūlyta sudalyvauti interaktyviose diskusijose, praktinėse dirbtuvėse, pamatyti šiuolaikines darbo vietas lietuviško verslo akseleratoriaus – „Tesonet“ verslo įmonėse „CyberCare“, „Hostinger“, „Nord Security“ ir „Oxylabs“. Kibernetinio saugumo sprendimus kurianti bendrovė šiuo metu yra vienas įspūdingiausių sėkmės pavyzdžių tarp lietuviškų startuolių. Renginio metu susirinkę karjeros specialistai aktyviai dalijosi gerąja darbo patirtimi, taip pat buvo pristatyti nacionalinės profesinio veiklinimo iniciatyvos „Šok į tėvų klumpes 2023“ rezultatai, apdovanoti aktyviausi ir iniciatyviausi jos dalyviai.   

Ekspertai vieningai sutaria, kad norint klestėti nuolat besikeičiančiame darbo pasaulyje šalia kietųjų – profesinių įgūdžių, kuriems įgyti reikia laiko ir žinių, vis svarbesniais tampa darbuotojų minkštieji įgūdžiai. Tarp dažniausiai minimų įgūdžių, kurie bus reikalingi artimiausių metų perspektyvoje, dažniausiai minimi kritinis ir kūrybiškas mąstymas, problemų sprendimas, laiko planavimas, darbas komandoje, lyderystė, bendravimas ir bendravimas su kitais žmonėmis, lankstumas, mokėjimas mokytis, emocinis intelektas. Visi šie įgūdžiai paklausūs jau šiandien, tačiau ateityje taps lemiančiais. Taip pat neabejotina, kad ir toliau tobulės dirbtinio intelekto, robotikos, daiktų interneto technologijos. Tai reiškia, kad dauguma mokinių ateityje rinksis profesijas, kurios šiandien neegzistuoja. Visa tai reikalauja didelių investicijų į nacionalinę profesinio orientavimo sistemą ir su mokiniais dirbančių karjeros specialistų kompetencijas.   

Pastaraisiais metais - ryškūs pokyčiai profesinio orientavimo srityje

Karjeros specialisto profesijai tampant viena svarbiausių švietimo srityje, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. beveik visų savivaldybių mokyklose buvo įsteigti karjeros specialistų etatai. Šiuo metu karjeros paslaugas mokiniams nuo 1 klasės teikia 539 karjeros specialistai, apmokyti pagal Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros koordinuojamą 200 ak. val. karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programą. Nuo 2024 m. jų etatai bus finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų.

Siekiant užtikrinti kokybiškų karjeros paslaugų prieinamumą ir sklaidą visiems Lietuvos mokiniams, 2023 m. rugsėjo 7 d. startavo atsinaujinusi Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema (MUKIS), atvira visiems, besidomintiems profesinio orientavimo sistema Lietuvoje. Čia skelbiamos šios srities naujienos ir renginiai, pateikiama susisteminta informacija apie darbo ir profesijų pasaulį, mokymosi ir praktikos galimybes, teikiama įvairiapusė pagalba ir konsultacijos karjeros klausimais. Karjeros specialistams paruoštos nuotolinės kvalifikacijos tobulinimo programos ir naujausia metodinė medžiaga. Taip pat jiems periodiškai organizuojamos nuotolinės konsultacijos ir mokymai regionuose. Tarptautines kvalifikacijos tobulinimo galimybes – įvairius projektus ir specialias programas, karjeros specialistams siūlo Švietimo mainų ir paramos fondas.       

Sekant gerąja užsienio šalių praktika, 14 Lietuvos savivaldybių buvo įsteigtas Regioninių karjeros centrų tinklas. Planuojama, kad 2024 m. tokių centrų skaičius šalyje išaugs iki 20.  Papildydami mokyklose teikiamas karjeros paslaugas, Regioniniai karjeros centrai  orientuojasi į mokinius nuo 8 klasės: supažindina juos su paklausiomis profesijomis, pirmaisiais žingsniais darbo rinkoje, nepilnamečių darbo aktualijomis, savanoryste. Taip pat šie centrai mokiniams siūlo individualias ir grupines karjeros konsultacijas, karjeros renginius, pažintinius vizitus įmonėse.     

Artimiausiais metais planuojama tęsti ilgalaikių karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą, atnaujinti profesinio orientavimo paslaugų stebėsenos rodiklius, plėtoti profesinio orientavimo paslaugų tinklą švietimo įstaigose ir Regioniniuose karjeros centruose dirbantiems karjeros specialistams. Taip pat numatytas profesinio orientavimo suaugusiems asmenims modelio sukūrimas ir įveiklinimas.   

Renginio medžiaga

Organizatorių nuotr. 

 

Dalintis: