image

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA) kviečia karjeros specialistus dalyvauti mokymuose pagal „Kvalifikacijos tobulinimo programą asmenims, teikiantiems ugdymo karjerai paslaugas“.

200 ak. val. programa skirta asmenims, kuriems aktualu įgyti „Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų apraše“ apibrėžtas ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas. Ją sudaro 3 moduliai: profesinio orientavimo sistema, karjeros kompetencijų ugdymas ir karjeros paslaugos. Dalyviai, išklausę visas temas, atlikę praktines užduotis, savarankiškus darbus ir gavę teigiamą įvertinimą baigiamojo testavimo metu, gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, liudijančius, kad įgijo ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas.  

Mokymų pradžia – 2024 m. kovo mėn., trukmė – 4 mėn. Planuojama, kad mokymai bus įgyvendinti per 15 tiesioginio mokymo (nuotoliniu ir kontaktiniu būdu) ir 10 savarankiško mokymosi darbo dienų, nuotolinius užsiėmimus organizuojant antroje dienos pusėje, kontaktinius – Vilniuje.

Išsami informacija apie mokymus ir registracijos nuoroda ČIA.

Pernai metais Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotą mokymų programą LINEŠA sėkmingai baigė 737 karjeros specialistai. Dauguma jų įvairių savivaldybių mokyklose buvo įdarbinti įgyvendinant nacionalinę profesinio orientavimo reformą. Šiandien jie sėkmingai karjeros paslaugas mokiniams teikia jau nuo 1 klasės.      

   

Dalintis: