image

Brandos egzaminus išlaikę Lietuvos abiturientai nuo šių metų gaus skaitmeninius brandos atestatus lietuvių ir anglų kalbomis. Tai numatyta pakeistoje Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkoje.

Skaitmeniniai brandos atestatai išduodami nuo 2023 m. Nuo šių metų brandos atestatai bus lietuvių ir anglų kalbomis.

„Tikimės, kad sprendimas išduoti dvikalbį brandos atestatą dar labiau paspartins procedūras tiems abiturientams, kurie planuoja studijuoti užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Nuo praėjusių metų pradėjus išduoti skaitmeninį atestatą, buvo sudaryta galimybė greičiau ir paprasčiau jį atsiimti. O nuo šių metų atestato nebereikės versti į anglų kalbą“, – sako laikinasis Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Aidas Aldakauskas.

Kitas svarbus dalykas – tai brandos atestato patvirtinimo pažymos (Apostille) tvarka. Jei abiturientui reikės notarinio brandos atestato autentiškumo patvirtinimo, jis pirmiau turės kreiptis į mokyklos vadovą, kad šis savo fiziniu arba elektroniniu parašu pasirašytų iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro išspausdintą brandos atestatą ir pažymėtų mokyklos antspaudu. Tuomet jis turėtų kreiptis į notarų biurą.

Brandos atestatai pasiekiami (gali būti peržiūrimi ir atsiunčiami) Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre

Brandos atestato forma

Brandos atestato pildymo pavyzdys

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas

Informacija anglų kalba skelbiama Europos švietimo informacijos tinklo (EURYDICE) interneto svetainėje.

Nacionalinės švietimo agentūros informacija

 

Dalintis: