image

Birželio 13 d. abiturientai laikys valstybinį chemijos brandos egzaminą. Jį šiemet pasirinko 1550 kandidatų, praėjusiais metais tokių kandidatų buvo 1429.

Chemijos egzamino užduotį sudaro klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, trumpojo atsakymo klausimai, struktūriniai klausimai. 40 proc. egzamino taškų atitinka bendrąjį chemijos kursą, 60 proc. – išplėstinį.

Laikydami egzaminą kandidatai gali naudotis valstybinio brandos egzamino užduotyje pateikiamu priedu: periodine elementų lentele, tirpumo lentele, pagrindinių grupių elementų elektrinių neigiamumų santykiniais vienetais lentele, metalų aktyvumo eile, rūgščių ir bazių jonizacijos konstantų lentele.

Kandidatai taip pat gali naudotis skaičiuotuvu be tekstinės atminties. Rekomenduojamų skaičiuotuvų sąrašas skelbiamas Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje.

Praėjusiais metais egzaminą išlaikė 96,9 proc. kandidatų.

Nacionalinės švietimo agentūros informacija

 

Dalintis: