image

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) patvirtino matematikos, gamtos mokslų dalykų, informatikos ir inžinerinių technologijų, kalbų ir visuomeninio ugdymo dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašus.

Juose nustatyta, kokio pobūdžio užduotys bus pateiktos per tarpinius patikrinimus, kuriuos šiais mokslo metais laikys III gimnazijos klasės mokiniai, ir kokios bus brandos egzaminų užduotys ateinančiais mokslo metais.

Mokytojų ir mokinių patogumui pagal dalykų grupes suskaidyti aprašai nustato tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių specifiką ir pobūdį, taškų sumą ir jų paskirstymą pagal pasiekimų lygius, trukmę, užduoties pateikimą, priemones ir kandidatų atliktų užduočių vertinimą.

„Patvirtinus užduočių aprašus, pereiname prie kitų pasirengimo etapų: bus ruošiamos tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų vykdymo instrukcijos, bus tvirtinami vertinimo kriterijai. Tarpinių patikrinimų atliktos užduotys bus vertinamos automatiškai, tik lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo metu reikės mokytojų įsitraukimo vertinant atliekamas kalbėjimo užduotis. Todėl jau planuojame šių vertintojų mokymus, kurie turėtų prasidėti kitų metų vasarį“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Pagal patvirtintą tvarkaraštį matematikos tarpiniai patikrinimai vyks kovo 13-14 d., lietuvių kalbos ir literatūros – balandžio 2-5 d. Kiti tarpiniai patikrinimai vyks kovą – gegužę.

Pirmąjį lietuvių kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą sudarys kalbėjimo užduotis, kai kandidatui reikės pristatyti pateiktą publicistinį tekstą ir padiskutuoti teksto tema. Taigi, kalbėjimo užduotis tampa lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino dalimi.

Kartu su matematikos, gamtos mokslų dalykų, informatikos ir inžinerinių technologijų dalykų užduočių aprašais pateikiamas matematikos formulių rinkinys, chemijos lentelių rinkinys, fizikos formulės ir pagrindinės konstantos.

Pirmosios užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) tarpinį patikrinimą sudarys dvi dalys: skaitymo ir klausymo. Siekiant užtikrinti geresnę įrašo klausymosi kokybę, kandidatai klausymo užduotis girdės tik per ausines. Tuo pačiu tai leis kiekvienam individualiai pasirinkti laiką, kuriuo metu jam jos klausytis. Užsienio kalbos egzaminų sąraše nebeliko rusų kalbos.

Į naujuosius užduočių aprašus įtrauktos ekonomikos ir verslumo bei filosofijos tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduotys. Šie mokomieji dalykai nuo šių mokslo metų papildė vidurinio ugdymo programą.

Remiantis aprašų projektais NŠA parengė tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių pavyzdžius. Jie paskelbti NŠA interneto svetainėje bei informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt), kurioje užduotis galima atlikti praktiškai.

Parengti užduočių pavyzdžiai mokytojus ir mokinius supažindina su tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių struktūra, vertinimo principais ir kriterijais. Tai turėtų padėti geriau pasiruošti artėjantiems pokyčiams.

Tikrosios tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduotys rengiamos pagal bendrąsias programas, atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio ugdymo turinio kaitos ypatumus. Ugdymo procese nenagrinėtas mokymo turinys neįtraukiamas.

Tarpinio patikrinimo metu galima gauti 40 proc. galutinio egzamino vertinimo – to užtenka, kad egzaminas būtų išlaikytas. Mokinys, surinkęs ne mažiau kaip 35 taškus, ateis į valstybinį egzaminą žinodamas, kad egzaminas jau išlaikytas, kad ir kiek taškų per jį gaus.

Šių metų III klasės gimnazistams tarpinius patikrinimus, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo dalį, bus galima perlaikyti ir pasirinkti geresnį vertinimą.

Valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašai parengti ruošiantis pasikeitusiam mokinių pasiekimų išoriniam vertinimui nuo naujųjų mokslo metų pradėjus mokyti pagal atnaujintas Vidurinio ugdymo programas. Aprašai buvo derinami su dalykų mokytojų asociacijomis, atsižvelgiant į gautus švietimo bendruomenės atstovų siūlymus dėl užduočių pobūdžio, apimties, vertinimo aspektų.

Matematikos, gamtos mokslų dalykų, informatikos ir inžinerinių technologijų, kalbų ir visuomeninio ugdymo dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašai paskelbti NŠA interneto svetainėje.

Nacionalinės švietimo agentūros informacija

 

Dalintis: