image

Įvertinus švietimo sistemos pokyčius, šiemet valstybinius egzaminus laikysiantiems abiturientams, stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Vilniaus universitete, bus taikomas naujas minimalus stojamasis balas – 5. Prašymų teikimas, kaip ir kasmet, prasidės birželio 1 d., o Vilniaus universitetą pasirinkę abiturientai galės rinktis ir naujas studijų programas bei pasinaudoti unikalia individualiųjų studijų galimybe.

Individualiosios studijos ir naujos programos

Pradėję studijas Vilniaus universitete, studentai turi unikalią galimybę jau nuo antro semestro savarankiškai pasirinkti dalį studijuojamų dalykų ir taip susidėlioti individualiąją studijų programą. Rinktis studijuojamus dalykus galima tiek savo fakultete, tiek kituose akademiniuose padaliniuose ir šitaip praplėsti savo žinias, kompetencijas, įgūdžius bei įgyti tarpdisciplininės patirties. 

Ši galimybė universitete atsirado tik pernai ir jau sulaukė didelio pasisekimo – studentai aktyviai rinkosi juos dominančius ir akiratį praplečiančius studijų dalykus, kurie vėliau gali turėti reikšmingą įtaką siekiant pranašumo darbo rinkoje. Chemijos, fizikos studijų programų studentai rinkosi ekonomikos, vadybos dalykus, matematikai gilinosi į investavimą, didelė dalis studentų rinkosi studijuoti užsienio kalbas. 

Be individualių studijų teikiamų galimybių, šiemet abiturientai galės pretenduoti ir į naujas studijų programas. Jų sąraše – kosmetinė chemija Chemijos ir geomokslų fakultete, planuojama pasiūlyti ir akušerijos programą Medicinos fakultete. Visas Vilniaus universitete siūlomas studijų programas rasite ČIA

Koreguojamas minimalus stojamasis balas

Pagal naują Mokslo ir studijų įstatymo redakciją, šiemet į Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu bus priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (turės būti ne mažesnis nei 36 balai).

Reaguodamas į šiuos pokyčius, Vilniaus universitetas šiemet stojantiems abiturientams taikys naują minimalų stojamąjį balą – 5. Atkreipiame dėmesį, kad tai tik minimalus balas – norint įstoti į tam tikras studijų programas Vilniaus universitete šio minimalaus balo neužtenka. Pavyzdžiui, 2023 m. stojant į odontologijos studijų programą žemiausias balas buvo 9,79, į medicinos – 8,74, į farmacijos – 8,27, į programų sistemų studijų programą – 7,81.

Daugiau informacijos apie švietimo sistemos pokyčius – LAMA BPO informacinėje svetainėje, naujausią informaciją apie studijas Vilniaus universitete rasite ČIA.

Vilniaus universiteto informacija

 

Dalintis: