image

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra spalio-lapkričio mėn. skirtinguose Lietuvos regionuose organizavo mokymus, kurių metu karjeros specialistai buvo susipažinti su atnaujinta Mokinių ugdymo karjerai informacine sistema (MUKIS). Mokymai vyko bendradarbiaujant su STEAM centrais Vilniuje, Šiauliuose, Telšiuose, Marijampolėje ir Utenoje. Iš viso juose dalyvavo 152 bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose dirbantys karjeros specialistai. 

Pagrindinis mokymų tikslas – kartu su karjeros specialistais kurti ir jiems, ir mokiniams draugišką skaitmeninę aplinką. Todėl jų metu išsamiau pristatyta MUKIS išorinė dalis ir sudarytos sąlygos praktiškai išbandyti jos vidinių paskyrų teikiamas galimybes: mokinio ir karjeros specialisto profiliai, vidinė komunikacija, naujausias ugdymo karjerai turinys, karjeros specialistams skirtos nuotolinės kvalifikacijos tobulinimo programos ir renginiai.   

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros administruojama MUKIS platforma sukurta siekiant užtikrinti kokybiškų karjeros paslaugų prieinamumą visiems šalies mokiniams. Joje galima rasti pagrindinę ir nuolat atnaujinamą informaciją apie profesinio orientavimo sistemą Lietuvoje. 2024 m. bus atidaryta registracija visoms trims MUKIS tikslinėms naudotojų grupėms – mokiniams, karjeros specialistams ir mokinių tėvams. Mokiniai turės galimybę kurti savo individualų karjeros aplanką, spręsti karjeros užduotis, bendrauti ir konsultuotis su savo mokyklos karjeros specialistu. Planuojama, kad esant poreikiui karjeros specialistams skirti minėti mokymai bus kartojami nuotoliniu būdu.

Organizatorių nuotr.  

 

Dalintis: