image

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia patvirtintus inžinerinių technologijų, chemijos, istorijos tarpinių patikrinimų rezultatus.

Arti 70 proc. istorijos tarpiniame patikrinime dalyvavusių mokinių surinko 20 ir daugiau taškų iš 40 galimų, o 5,5 proc. vienuoliktokų kitąmet į šio dalyko brandos egzaminą atvyks iš tarpinių patikrinimo atsinešdami egzamino išlaikymui reikalingą minimalų taškų skaičių: 650 mokinių istorijos tarpiniame patikrinime surinko 35 ir daugiau taškų. Iš viso šį patikrinimą laikė 11802 III gimnazijos klasės mokiniai. Patvirtinti rezultatai rodo, kad bendras kandidatų surinktų taškų vidurkis siekia 23,3 taškų iš 40 galimų.

2023 m. istorijos valstybinį brandos egzaminą laikė išlaikė 97,6 proc. kandidatų. Į egzaminą atvyko per 6,9 tūkst. abiturientų.

Pusę taškų iš 40 galimų chemijos tarpiniame patikrinime taip pat surinko beveik 70 proc. jame dalyvavusių mokinių. Daugiau nei dešimtadalis (380 mokinių) šį patikrinimą laikiusiųjų prie brandos egzamino galės prisidės 35 ir daugiau taškų, t. y. minimalų taškų skaičių, reikalingą egzaminui išlaikyti. Bendras surinktų taškų vidurkis siekia 24 iš 40 galimų. Chemijos tarpiniame patikrinime dalyvavo 2968 vienuoliktokų.

Praėjusiais metais chemijos valstybinio brandos egzamino populiarumas buvo didesnis nei ankstesniais metais: jį laikė 1046 kandidatai. Egzaminą išlaikė 96,9 proc. abiturientų.

Patvirtinti inžinerinių technologijų tarpinio patikrinimo rezultatai rodo, kad kandidatų surinktų taškų vidurkis siekia 17 iš 40 galimų. Beveik trečdalis (31,7 proc.) mokinių surinko 20 ir daugiau taškų. Iš viso šiame patikrinime dalyvavo 158 vienuoliktokai. Inžinerinių technologijų tarpinis patikrinimas, kaip ir šio dalyko egzaminas kitąmet, organizuotas pirmą kartą.

Galutinius savo tarpinių patikrinimų įvertinimus mokiniai gali sužinoti mokyklose, kurioms bus pateikti protokolai su patvirtintais rezultatais. Mokiniai galės rinktis, ar įskaityti gautą vertinimą į galutinį valstybinio brandos egzamino vertinimą, ar norės kitąmet laikyti visos apimties valstybinį brandos egzaminą.

Įvykusių tarpinių patikrinimų užduotis galima peržiūrėti NŠA informacinėje testavimo sistemoje BETA, o vertinimo instrukcijos paskelbtos NŠA interneto svetainėje.

Pasiekimų patikrinimų sistemoje mokiniai galės peržiūrėti savo atliktas užduotis. Dėl šiuo metu vykstančio dešimtokų Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tai padaryti jie galės nuo šio penktadienio 13 val. Konkretaus tarpinio patikrinimo rezultatai bus matomi prisijungus su tais prisijungimais, kurie buvo naudojami užduočiai atlikti. Prisijungimai galios iki gegužės 31 d.

Nacionalinės švietimo agentūros informacija

 

Dalintis: