Norėdami pasidalyti gerąja darbo patirtimi, rašykite el. paštu info@mukis.lt.  

Metodinė medžiaga ugdymo karjerai pamokai tema „Mano vertybės“ (1–4 kl.), Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (2023) Pamokos planas (51.7 KB ); Skaidrių demonstracija (1.9 MB ); Vertybių lentelė (164.2 KB ); Vertybių herbas (163.2 KB )  

Joniškio r. švietimo centro karjeros specialistų puslapis „Karjerink“ socialiniame tinkle Facebook (2023)

Karjeros renginys „Senųjų amatų dirbtuvės“ (1–4 kl.), Radviliškio r. Baisiogalos mokykla - darželis (2023) (614.2 KB )

Projektas profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugoms teikti (8 kl.), Joniškio Mato Slančiausko progimnazija (2023) (341.1 KB )

Haiku konkursas apie profesijas (I–IV gimnazijos kl.), Joniškio „Aušros“ gimnazija (2023) (213.9 KB )

Protmūšis apie karjerą (7–8 kl.), Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla (2023) (224.3 KB )

Ugdymo karjerai integracija muzikos pamokoje (7–8 kl., I–II gimnazijos kl.), Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, Joniškio „Aušros“ gimnazija (2023) (389.1 KB )

Manikiūro pamoka (8 kl., I–III gimnazijos kl.), Joniškio r. Skaistgirio gimnazija, Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla (2023) (272.9 KB )

Karjeros diena (5–8 kl. ir I–IV gimnazijos kl.), Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (2023) (2.3 MB )

PO rekordas (1–4 kl.), Joniškio Mato Slančiausko progimnazija (2023) (1.2 MB )

Ugdymo karjerai integracija kūno kultūros pamokoje (6–8 kl.), Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla (2023) (537.6 KB )

Protmūšis Europos kalbų savaitei paminėti (I–IV gimnazijos kl.), Joniškio r. Skaistgirio gimnazija (2023) (663.7 KB )

Darbo paskirtis ir karjeros samprata (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (827 KB )

Lyderystė klasėje ir mokykloje (9 –12 kl.), Panevėžio „Vilties“ progimnazija (2015)

Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas, leidžiantis į karjeros kelią (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (374.5 KB )

Mano asmenybės savybės (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (388 KB )

Mano gabumai (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (1 MB )

Mano karjeros interesai (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (630 KB )

Mano kompetencijos ir gabumai (9–12 kl.), Ignalinos r. Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (498 KB )

Mano vertybių skalė (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (1 MB )

Artimoji socialinė aplinka (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (605 KB )

Asmeninė patirtis ir karjera (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (1008.5 KB )

Socialiniai vaidmenys ir karjera (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (1.2 MB )

Mano psichologinis portretas (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (655.5 KB )

Karjeros informacija ir jos paieška (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (446 KB )

Informacijos paieškos etapai (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (378.5 KB )

Mokymasis visą gyvenimą ir karjera (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (446 KB )

Asmeninis mokymosi stilius karjeros kelyje“ (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (980.5 KB )

Mokymosi įstaigų įvairovė ir galimybės toliau mokytis (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (442 KB )

Kas vyksta darbo pasaulyje? (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (576 KB )

Profesijų, kompetencijų ir mokymosi galimybių sąrašas (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (332 KB )

Asmeninė ateities vizija (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (423 KB )

Mano gyvenimo ir karjeros tikslai (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (595.5 KB )

Palankios ir trukdančios jėgos siekiant karjeros tikslų (9–12 kl.), Ignalinos r. Nnaujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (344.5 KB )

Karjeros sprendimai (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (280 KB )

Sprendimo priėmimo modeliai (9–12 kl.), Ignalinos Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (324 KB )

Sprendimo priėmimo technikos (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (803 KB )

Sprendimo priėmimo sunkumai (9 –12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (260.5 KB )

Laiko ir kitų išteklių planavimas (9 –12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (628 KB )

Karjeros planas (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (363.5 KB )

Kompetencijos, būtinos siekiant karjeros tikslų (9 –12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (580.5 KB )

Laiko ir kitų išteklių valdymas karjeros kelyje (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (410.5 KB )

Gebėjimas dirbti komandiškai kaip karjeros sėkmės sąlyga (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (362.5 KB )

Streso valdymas mokymosi ir darbo situacijose (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (450 KB )

Kūrybiškas problemų sprendimas (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (291 KB )

Konfliktų sprendimo būdai (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (443.5 KB )

Adaptacija naujoje mokymosi aplinkoje (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (1.1 MB )

Karjeros dokumentų rengimas (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (419 KB )

Europass kalbų pasas (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (296.5 KB )

Motyvacinis laiškas (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (347 KB )

Lydintysis laiškas (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (335 KB )

Darbo paieškos būdai (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (522.5 KB )

Laiškų siuntimas potencialiems darbdaviams (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (499 KB )

Prisistatymas telefonu (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (308.5 KB )

Pokalbis dėl darbo (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (538.5 KB )

Adaptacija darbo vietoje (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (614.5 KB )

Kompetencijų aplankas (9–12 kl.), Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla (2013) (388.5 KB )

 

Dalintis: