MOKYTOJO KNYGA


Šiame metodiniame leidinyje pateikiamas visuminis ir nuoseklus požiūris į mokinių ugdymą karjerai. Mokytojo knygos paskirtis – padėti planuoti, organizuoti, diferencijuoti ir individualizuoti 1–4 klasių mokinių ugdymo karjerai procesą dirbant su mokinio knyga ir užduočių paketais bei teikti ugdymo procesui reikalingos papildomos medžiagos.

Šiuolaikinių informacinių komunikacinių technologijų (IKT) galimybės leidžia karjeros paslaugas ir priemones perkelti į virtualią erdvę ir padaryti jų turinį prieinamą, patrauklų įvairioms tikslinėms grupėms. Faktas, kad vis didesnė gyventojų dalis, ypač – mokiniai ir jaunimas – IKT integruoja į savo kasdienę veiklą, skatina daugiau dėmesio skirti šiuolaikiško suskaitmeninto ugdymo karjerai mokomojo ir metodinio turinio kūrimui. IKT sukuria galimybę teikti paslaugas socialiai pažeidžiamoms, turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių visuomenės grupėms ir užtikrinti vienodą paslaugos kokybę tiek didmiesčių, tiek nutolusių regionų gyventojams, t. y. įgalina atsirasti progresyvesnę visuomenės įtrauktį.

 

Kviečiu ilgai nelaukiant susipažinti su skaitmeniniu Mokytojo knygos turiniu ir integruoti jį į savo ugdymo procesą. Tokiu būdu mokiniams padėsite geriau pažinti save ir planuoti savo karjerą jau mokykloje. Aš jus lydėsiu, o kai turėsite klausimų, jums padėsiu Klausti. Mukis 


TURINYS

 

Įvadas

Mokytojo knygos paskirtis ir struktūrą. 9-12 kl. mokinių ugdymas karjerai, amžiaus tarpsnio psichologiniai ir edukaciniai ypatumai, ugdymo karjerai didaktiniai principai.

Plačiau

 

 

 
 

 

 

Dalintis: