„Šok į tėvų klumpes“ - tai nacionalinė profesinio veiklinimo iniciatyva, skirta 1–12 klasių mokiniams. Ją nuo 2015 m. organizuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) Ugdymo karjerai skyrius. Pagrindinis tikslas - pasitelkus mokinių tėvus (globėjus), suteikti mokiniams profesinio veiklinimo paslaugas, ugdyti jų karjeros kompetencijas, supažindinti su artimųjų profesijomis ir fizinėmis jų darbo vietomis. Kasmet pavasarį (balandžio-birželio mėn.) visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos kviečiamos būti aktyviomis prisijungiant prie nacionalinės profesinio veiklinimo iniciatyvos ir pasidalyti gerąja jos organizavimo patirtimi.   

Profesinis veiklinimas yra neatsiejama bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo karjerai proceso dalis, kuri mokiniams padeda:

  • Aktyviai pažinti įvairias darbo galimybes;
  • Tyrinėti profesijų ypatumus;
  • Kaupti darbo patirtį;
  • Ugdytis profesinę motyvaciją;
  • Planuoti būsimą karjerą;
  • Pažinti save, aplinką, darbo rinką;
  • Susipažinti su tam tikrų profesijų atstovais;
  • Ugdytis karjeros kompetencijas.

 

 

„Šok į tėvų klumpes 2023“

„Šok į tėvų klumpes 2015“

 

Dalintis: