Sąvokos

Raktažodžių blokas


Pagrindinė mintis

Informacijos apie profesijas, darbus ir kur galima visa to išmokti, yra labai daug. Norint atsirinkti tai, kas pačiam žmogui svarbu, reikia aiškiai suprasti savo savybes, pomėgius, interesus ir kritiškai vertinti informacijos šaltinius. O kad reikalinga informacija iš patikimų ir saugių šaltinių nedingtų, ją reikia mokėti kaupti ir sisteminti įvairiais užrašais.


Įvadas

Kaip manai, ar norėdami atkasti paslėptą lobį, keliauninkai skaičiavo smėlio saujas, akmenėlius, šakeles? Rask užuominą, kaip jie sužinojo, kur ieškoti paslėpto lobio? Kokios asmens savybės jiems padėjo ieškoti?

 

Pagrindinė dalis

Kiekviena paieška prasideda nuo mūsų smalsumo, atsivėrimo naujai informacijai. Mokslininkai nustatė, kad smalsumas – noras domėtis karjeros galimybėmis - yra toks svarbus, kad rodo mūsų brandumą ir atvirumą žinioms. Išmatuok savo profesinį smalsumą – tai svarbus išteklius karjeros tyrinėjimui ir sėkmei.

Užduotis: Profesinis smalsumas

 

Na, štai ir supratai: smalsumas – mūsų energijos išteklius informacijai ieškoti. Kuo daugiau skaitai, žiūri ir klausai, netgi kai ką pabandai daryti, tuo daugiau atrandi karjeros galimybių. Karjeros galimybės yra laisvė rinktis, kokia veikla užsiimti, kur ir ko mokytis, kad jai pasirengtum, ir net kokioje organizacijoje dirbti. Ši informacija yra naudinga, nes padeda priimti karjeros sprendimus ir siekti tikslų. 

Naudingos informacijos apie karjeros galimybes teikia informaciniai šaltiniai. Pagal turinį jų yra 3 grupės: informacija apie profesijas, informacija apie mokymosi galimybes, informacija apie darbo galimybes (užimtumą).

Informacinių šaltinių apie karjerą grupės

Naudingos informacijos galima rasti skaitant lankstinukus, žurnalus, knygas, lankantis interneto svetainėse. Daug įdomių dalykų galima išgirsti klausant pasakojimų bibliotekose, per radiją, televiziją, muziejuose ar kalbant su pažįstamais žmonėmis – giminaičiais, mokytojais ar specialistais per pamokas ar po pamokų.

Informacijos apie profesijas, studijas ar darbus galima rasti netyčia, netikėtai, bet galima ir labai rimtai nusiteikti ir suplanuoti paiešką.

Svarbu: geriausia derinti įvairius šaltinius, o jų duomenis sujungti ir išsaugoti užrašais, įrašais, piešiniais, nuotraukomis.

Užduotis: Rask aukso grynuolį

Ne visi informacijos šaltiniai vienodai patikimi, tikslūs, tinkami. Kadangi šiuolaikinė visuomenė nuolat keičiasi, tai ir informacija apie profesijas, mokymosi ir darbo sąlygas pastoviai atnaujinama.

Todėl nereikia pasikliauti tik vienu šaltiniu. Pavyzdžiui, internete ar per televiziją gali skelbti klaidinančią nuomonę ne visai išmanantys asmenys.

Patikimo informacijos šaltinio požymiai:

Užduotis: Kaip atpažinti patikimus šaltinius apie karjerą

Pasitikrink, ar atpažįsti tinkamus informacijos apie karjerą šaltinius.

Kad sukaupti duomenys išliktų prasmingi, juos grupuojame, skirstome ir jungiame pagal temas, pavyzdžiui, studijų ir profesinio mokymo galimybės, programos, priėmimo taisyklės ir terminai. Skaitymo užrašai, santraukos, citatų rinkiniai, grafinės tvarkyklės (lentelės ar schemos) – yra patogios formos informacijai tvarkyti, svarbiems dalykams išskirti.

Skaitymo užrašuose ir santraukose sutrumpintai, savo žodžiais pažymime pagrindines teksto mintis, jas galime aprašyti detaliau, praplėsdami. Skaitymo užrašuose visada iš karto aiškiai žymėk, iš kurio šaltinio yra informacija.

Mokymosi dienoraštis – tai galingas ir labai asmeniškas būdas informacijai sisteminti, apmąstyti ir saugoti.

 

Įdomu!

Pasirodo, dienoraštis tinka net naikintuvų asams ugdyti! Amerikiečiai jaunuoliai JAV naikintuvų pilotų programoje rašo labai išsamius dienoraščius, kurie vėliau saugomi visą jų tarnybos laiką. Po kiekvienų pratybų ir užsiėmimų jie rašo, ko ir kaip mokėsi. Tai paprastus jaunuolius per vos aštuonis mėnesius paverčia aukščiausio lygio profesionalais.

Dienoraštį gali rašyti atskirame lape ar sąsiuvinyje. Jame laisvai aprašyk, ko ir kaip mokaisi. Po kurio laiko pagal šiuos įrašus galėsi įvertinti savo mokymąsi, palyginti, kaip pasikeitė dalyko supratimas.

Grafinės tvarkyklės – dar vienas būdas suprasti ir iš eilės sudėlioti, pavaizduoti, išskirti svarbiausią informaciją, prisiminti svarbiausius dalykus. Tai gali būti įvairios lentelės, schemos.

Pavyzdžiui, Venno schema – tai vienas iš grafinių informacijos tvarkymo metodų, kuriuo tu gali papildyti savo užrašus. Ši schema susideda iš vieno, dviejų ar daugiau susiliečiančių ir / ar susikertančių apskritimų, rėmelių, stulpelių ir pan. Naudojama idėjoms išryškinti, atrinkti, palyginti, ieškant bendrų ar skirtingų dalykų. Taip galima geriau suprasti artimų profesijų panašumus ir skirtumus, pastebėti, kad mūsų pomėgiai ir gabumai gali išsiskleisti įvairiuose darbuose. 

 

Pritaikyk!

Atlik karjeros informacijos sisteminimo užduotį, tirk patikimą interneto portalą www.aikos.lt

 

Užduotis: Mano atradimai apie karjeros galimybes

 

Apibendrink!

Ką naujo sužinojai, į ką atsižvelgsi ieškodamas karjeros galimybių įvairiuose šaltiniuose? 

 

Užduotis: Mokymosi dienoraštis

 

Įdomu!

Žodis asas gali reikšti:

asas – kažkurios srities aukščiausios klasės profesionalas;

asas – naikintuvo pilotas, numušęs daug priešo orlaivių;

Asas – skandinavų panteono dievas;

asas – varinė Senovės Romos moneta;

asas – senovinis vokiškas ar olandiškas svorio matas (apytiksliai nuo 1 iki 0,4 g);

Asas – ugnikalnis Japonijoje;

Asas – miestas Japonijoje

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: