Sąvokos

Raktažodžių blokas


Pagrindinė mintis

Karjeros sprendimus priimame nuolat: kai apsisprendžiame dėl vieno karjeros žingsnio (pavyzdžiui, tolesnių studijų srities), sprendimą įvykdome ir tikriname jo teisingumą vis iš naujo, o kai prieiname kitą karjeros kelio etapą – priimame naują sprendimą. Visą tą laiką iš tiesų klausome savo širdies ir proto!


Įvadas

Tėvas išlydėjo jį į kelionę, laimės palinkėjo. O kaip toliau vyriausiajam sekėsi, tuojau pamatysim. Pirmą dieną joja – gerai, antrą dieną irgi nieko neatsitinka, o trečią dieną, lyg tyčia, prijoja kryžkelę su tokiu užrašu: Jeigu pirmu keliu josi, žirgui bus gerai, jei antru keliu josi, pačiam bus gerai, jei trečiu keliu josi, abiem bus gerai.“ Tai pamatęs, vyriausiasis galvoja: Žinok dabar, kuris kelias pirmas, kuris trečias, josiu geriau atgal...

- Lietuvių liaudies pasaka „Senas kapšiukas“

Pamatinė žmogaus vertybė – laisvė, o vienas iš laisvės požymių – galimybė rinktis, spręsti pačiam. Kaskart, galėdami rinktis iš keleto alternatyvų, patiriame malonų jaudulį, kad esame laisvi. Tačiau laisvė rinktis susijusi ir su atsakomybe už priimtus sprendimus, su nerimu dėl sprendimų teisingumo. Todėl kartais net gali atrodyti, kad lengviau atsisakyti rinkimosi laisvės, nei spręsti ir atsakyti už sprendimus. Nutinka, kad pasvajojame apie atskleistą gyvenimo scenarijų, kuriame viskas nuspręsta ir aišku. O kartais primygtinai prašome, kad kas nors kitas pasakytų, kaip elgtis. Tačiau atsisakę spręsti patys netapsime tikraisiais savo gyvenimo kelio kūrėjais. Kad tokie taptume, turime išmokti priimti sprendimus.

Pagrindinė dalis

Sprendimas – tai mąstymo veiksmas, pasirinkimas iš dviejų ar daugiau alternatyvų, variantų. Net jeigu nieko nenusprendžiame, tai irgi yra sprendimas, kuris reiškia, kad nusprendėme nespręsti.

Sprendimus priimame nuolat. Kasdieninio gyvenimo sprendimus priimame automatiškai, net nesvarstydami ir negalvodami: štai dabar priimu sprendimą. O kiti – svarbesni, ilgalaikes pasekmes turintys sprendimai būna dažniausiai sąmoningi, nuoseklūs ir tikslingi pažinimo veiksmai. Tarp jų yra ir itin reikšmingų, tokių, kurie turi ilgalaikių pasekmių ir stipriai paveikia visas gyvenimo sritis. Tai – karjeros sprendimai.

Užduotis: Mano sprendimai

Aptarkime, dėl ko tau teko apsispręsti iki šiol. Suprask savo sprendimus, atlik skaitmeninę užduotį Mano sprendimai“.

Karjeros sprendimą iliustruoja deimanto diagrama (Andreson, Vandehey, 2008) (žr. pav.). Panagrinėkime ją detaliau. Virš karjeros deimanto diagramos yra „Savivaizdis ̋ – tai „Aš ̋ dalis. Ji rodo, kad mes patys atsakingi už karjeros klausimų nagrinėjimą. Žemiau yra „Darbo pasaulis ̋, vaizduojantis karjerai įtaką darančius išorinius veiksnius. Sprendimas apima dvi fazes. Pirma – tai informacijos apie save, savo mokymąsi ir darbo, profesijų galimybes tyrinėjimas, kaupimas. Ši fazė prasideda tau supratus, kad laikas apsispręsti dėl savo karjeros, tai „Suvokimo ̋ taškas. Nuo jo prasideda savo savybių, mokymosi įstaigų ir profesijų tyrinėjimas. Kada jau turi daug informacijos ir pradedi įsivaizduoti karjeros viziją, šis etapas baigiasi.

Antras sprendimo etapas – surinktos informacijos derinimas su žiniomis apie save. Toliau svarstomos mokymosi ir profesijų, įsidarbinimo galimybės, kol išryškėja kuo tiksliau pagal vidines savybes tinkama karjera. Sprendimas priimtas – belieka sprendimą įgyvendinti.

Kadangi karjera yra visą gyvenimą trunkanti ir kintanti mokymosi ir darbo veiklų seka, tai ir sprendimo deimantų susidaro visa grandinėlė:

Atsakingai pasirinkti padeda tam tikros sprendimo technikos. Viena iš jų – sprendimo technika „Už ir prieš ̋. Ji tinka, jei reikia nuspręsti dėl vieno pasirinkimo: kokia nauda, vertė ar grėsmės. Kartu galime suprasti, ar renkamės pagal svarius argumentus. Šią sprendimo techniką tu gali taikyti bet kurioje gyvenimo srityje.

Užduotis: Už ir prieš

 

Kita sprendimo technika yra „Pasirinkimas pagal kriterijus ̋. Aiškiai įvardijus, ką reikia nuspręsti (pavyzdžiui, kokią vasaros stovyklą pasirinkti?), būtina tiksliai išsiaiškinti, kokie yra svarbiausi sprendimo kriterijai. Kitaip sakant, sudaryti sąrašą reikalavimų, kuriuos pasirinkimas turi atitikti. Kriterijai – tarsi rėtis, pro kurį išbyra tik tinkamos, tavo poreikius tenkinančios, alternatyvos. Alternatyvų vertinimo pagal kriterijus technika reikalauja daug laiko ir rimtos analizės, todėl netaikytina sprendžiant elementarius kasdienius klausimus. 

Užduotis: Pasirinkimas pagal kriterijus

 

Su karjera susijusio sprendimo kriterijus lemia žmogaus asmeninės savybės, jo vertybės, interesai, gabumai, karjeros vizija ir kt. Svarbu suprasti, kad kitų žmonių sprendimai yra pagrįsti jiems svarbiais kriterijais, kurie tau gali būti nesvarbūs. Kuo išsamesnis sprendimo kriterijų sąrašas, tuo tikslesnis ir labiausiai lūkesčius atitinkantis bus sprendimas. 

Užduotis: Skirtingi sprendimo kriterijai

 

 

Pritaikyk!

Pasikalbėk su artimais suaugusiais žmonėmis apie jų su karjera susijusius sprendimus. Kuriuos sprendimus jie vertina kaip pačius svarbiausius ir geriausius? Kuriuos savo sprendimus jie vertina blogai ir norėtų, atsukę laiko ratą, pakeisti? Kodėl jie iki šiol to nepadarė?

 

Apibendrink!

Visas mūsų gyvenimas – grandinė įvairios svarbos sprendimų. Tarp jų yra ir itin reikšmingų, tokių, kurie turi ilgalaikių pasekmių, stipriai paveikia visas gyvenimo sritis. Svarbu svarstyti, atsakingai rinktis, argumentuoti ir numatyti sprendimo pasekmes. Priimti sprendimus – tarsi kurti savo gyvenimo scenarijų.

 

Užduotis: Gyvenimo scenarijus

 

Įdomu!

Antonio Damasio, mokslininkas ir gydytojas, kalbėjosi su savo pacientu Eliotu, kuriam dėl galvos traumos buvo pažeista kaktinės srities smegenų žievė, reikalinga emocijoms jausti. Jie turėjo susitarti dėl susitikimo. Deja, Eliotas svarstė ir svarstė – argumentus už, argumentus prieš, nors ir logiškai, bet niekaip nepasirinkdamas susitikimo laiko. Taip neuromokslininkas Antonio Damasio atrado emocijų svarbą mūsų protavimui ir gebėjimui apsispręsti. Su emocijomis – tik 1/3 sekundės – tiek laiko pakanka žmogui, kad priimtų sprendimą. Tad drąsiai kaupkite informaciją ir kartu klausykite savo širdies!

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: