image

Į duris besibeldžiant gražiausioms metų šventėms, MUKIS komanda visus, žengiančius kartu su mumis profesinio orientavimo keliu, nori pasveikinti su Šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais. Linkėdami Jums kūrybiškumo, sėkmės, naujų galimybių, norime prisiminti ir kartu pasidžiaugti MUKIS bendruomenei reikšmingais 2023–ųjų metų įvykiais. 

2023-uosius metus pasitikome vykdydami 200 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo mokymus pagal „Kvalifikacijos tobulinimo programą asmenims, teikiantiems ugdymo karjerai paslaugas“. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą karjeros specialistų mokymų programą sėkmingai baigė 737 dalyviai iš visos Lietuvos, kurie įgijo ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas. Dauguma jų šiandien dirba įvairių savivaldybių mokyklose, kuriose karjeros paslaugas teikia mokiniams jau nuo 1 klasės.  

                     

Balandžio-birželio mėn. devintus metus iš eilės visas bendrojo ugdymo mokyklas kvietėme prisijungti prie nacionalinės profesinio veiklinimo iniciatyvos „Šok į tėvų klumpes 2023“. Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse šiemet įtraukė rekordinį dalyvių skaičių. Dalyvauti panoro 422 švietimo įstaigos iš 59 Lietuvos savivaldybių. Iš viso profesinio veiklinimo paslaugas gavo net 34 367 mokiniai, susipažinę su 1604 profesijomis, iš kurių 536 buvo unikalios. 

Rugsėjo 7 d. MUKIS istorijoje tapo pažymėta MUKIS gimtadienio švente. Tądien mokinius, jų tėvus (globėjus) ir karjeros specialistus pakvietėme susipažinti su iš pagrindų atnaujinta platforma, padedančia rasti pagrindinę ir nuolat atnaujinamą informaciją apie profesinio orientavimo sistemą Lietuvoje. MUKIS integruotas naujausias skaitmeninis ugdymo karjerai turinys - 2023 m. parengti metodiniai leidiniai, skirti 1-12 kl. mokiniams ir karjeros specialistams. Taip pat prieinama susisteminta informacija apie darbo ir profesijų pasaulį, mokymosi ir praktikos galimybes, visoms naudotojų grupėms teikiama įvairiapusė pagalba ir konsultacijos karjeros klausimais. Nuo rugsėjo mėn. MUKIS aplankė 25 tūkst. unikalių naudotojų!

Rugsėjo 28 d. atnaujinta MUKIS platforma buvo pristatyta nacionalinio inovacijų konkurso „Skaitmeninis knygnešys“ finale. Jame Nacionalinės švietimo agentūros (LINEŠA) pasiūlytas sprendimas laimėjo kategorijoje „Valdžia ir piliečių įsitraukimas“ ir tapo Lietuvos skaitmeniniu ambasadoriumi pasauliniame konkurse „World Summit Awards“ (WSA).

Spalio-lapkričio mėn. MUKIS komanda, bendradarbiaudama su STEAM centrais, skirtinguose Lietuvos regionuose karjeros specialistams organizavo mokymus, skirtus susipažinti su atnaujinta MUKIS platforma. Jų metu net 152 bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose dirbantys karjeros specialistai praktiškai išbandė sistemos teikiamas galimybes. 

Lapkričio 30-gruodžio 1 d. daugeliui įsiminė dėl konferencijos #Kryptis karjera: įgūdžiai, atveriantys duris į sėkmę. Metiniu renginiu siekta atkreipti dėmesį į karjeros specialistų vaidmenį ugdant ateities kartos lyderius, skatinti aktyvesnį jų bendradarbiavimą su įvairiomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis ir verslo atstovais.        

Iki pasimatymo 2024-aisiais! Tikimės, kad jie bus ne mažiau įdomūs, įkvepiantys, skatinantys augti, atrasti ir tobulėti!

 

 

Dalintis: