Sąvokos

Raktažodžių blokas


Pagrindinė mintis

Sėkmė bet kurioje karjeros srityje susijusi su asmens bendrosiomis kompetencijomis: problemų sprendimo, komandinio darbo, komunikacijos, adaptyvumo ir kitomis. Šias, kaip ir specifines su karjeros sritimi siejamas kompetencijas, svarbu nuolat tobulinti ir kaupti jų įrodymus.

Įvadas

Problemos suformulavimas yra kur kas svarbiau nei jos sprendimas, kuris gali būti tiesiog matematinių ar praktinių įgūdžių klausimas. Naujų klausimų kėlimas, naujų galimybių aptikimas, senų problemų matymas naujai – visa tai reikalauja lakios vaizduotės ir leidžia mokslui žengti tuos svarbius žingsnius į priekį.

– Albert Einstein (Albertas Einšteinas)

Kaip šią Alberto Einsteino mintį galima pritaikyti mąstant apie karjerą šiandieniniame darbo pasaulyje?

Pagrindinė dalis

Karjeros sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp kurių bene svarbiausias – asmens turimos kompetencijos. Kompetencija – tai asmens žinių, gebėjimų ir nuostatų junginys, leidžiantis jam sėkmingai veikti konkrečioje srityje.

Kokių kompetencijų pageidauja darbdaviai? Toliau pristatomos bendrosios, visose karjeros srityse aktualios kompetencijos, kurios dažniausiai pateikiamos darbo skelbimuose ir pareigybių aprašymuose.

Užduotis: Mano bendrosios kompetencijos

Įsivertinkite savo bendrąsias kompetencijas, atlikdami Skaitmeninę užduotį.

Bet kurioje karjeros ir gyvenimo srityje susidūrus su iššūkiais tenka ieškoti kūrybiškų, nestandartinių sprendimų. Kūrybiškai sprendžiant problemas sujungiami du skirtingi mąstymo modeliai: vadybinis, sisteminis požiūris į procesą ir kūrybiškas, laisvas idėjų generavimas.

 

Remiantis JAV darbdavių asociacijos ataskaita „Job Outlook 2022“, 86 proc. darbdavių iš būsimų darbuotojų tikisi problemų sprendimo įgūdžių.

 1 pav. Kūrybiško problemų sprendimo modelis

Aptarkime kūrybiško problemų sprendimo modelį (1 pav.). Problemos nustatymo etape svarbu įžvelgti jos priežastis, matyti ją visą. Kartais naudinga problemą suskaidyti į smulkesnes dalis. Jei akivaizdu, kad didžiausi sunkumai slypi vienoje dalyje, dėmesį verta sutelkti į tos problemos dalies sprendimą.

Kitame etape renkama informacija, susijusi su sprendžiama problema. Kuo daugiau ir įvairesnės informacijos turima, tuo lengviau rasti tinkamą sprendimą. Visapusiškai išnagrinėti problemą padeda klausimų grandinė: Kas? Ką? Kur? Kada? Kaip? Kodėl?

 

 

Kuo didesnė žinių sala, tuo ilgesnis nuostabos paplūdimys.

– R. Sockman

Trečiame etape ieškoma galimų sprendimų, t. y. generuojamos idėjos. Dažnai idėjos kyla pačios, tačiau galima pasitelkti tam tikrus kūrybinius metodus. Vieną iš tokių metodų galite išbandyti, atlikdami skaitmeninę užduotį „Volto Disnėjaus (Walto Disney’aus) metodas“. 

Užduotis: Volto Disnėjaus (Walto Disney’aus) metodas

 

Ketvirtame etape, taikant nustatytus kriterijus (pavyzdžiui, rizikos lygis, laiko sąnaudos, sėkmės tikimybė), iš kelių galimų sprendimų išrenkamas tinkamiausias.

Tada sudaromas problemos sprendimo planas ir imamasi veiksmų. Paskutinis problemos sprendimo etapas skirtas įsivertinti, kaip pavyko išspręsti problemą ar jos dalį.

Užduotis: Kūrybiškas problemos sprendimas

Daugelis karjeros sričių itin vertina komandinio darbo kompetenciją. Komanda telkiama bendram darbui tada, kai vienas žmogus neturi reikiamos žinių, patirties ir galimybių kombinacijos rezultatui pasiekti. Komandinis darbas būdingas toms veiklos rūšims, kuriose darbuotojai turi dirbti kartu ir yra labai priklausomi darbo procese.

Komandinio darbo privalumai: kūrybiški sprendimai, „sukryžmintos“ idėjos, didesnė darbuotojų atsakomybė, nes darbuotojai patys priima sprendimus ir įsipareigoja jų siekti, sutaupoma laiko, nes vienu metu dirba visa komanda.

Komandoje pasiekiamas sinergijos efektas, išreiškiamas formule 1 + 1 > 2. Komandos nariai drauge pasiekia daug daugiau nei galėtų pasiekti kiekvienas komandos narys, jei veiktų atskirai.

Kuo komanda skiriasi nuo grupės? Grupėje žmonės tiesiog dirba kartu, komandoje – siekia bendro tikslo. Grupėje yra vienas ryškus lyderis, atsakingas už darbo rezultatą, o komandoje lyderyste ir atsakomybe dalijasi visi jos nariai. Kiekvieno grupės nario pasiektas rezultatas vertinamas ir atlyginamas atskirai, o komandoje vertinamas komandinis rezultatas (pavyzdžiui, visi futbolo komandos nariai gauna tą patį medalį, tiek ir įmušusieji daugiausia įvarčių, tiek ir daugiausia sėdėjusieji ant suolelio). Darbo grupėje tarpasmeniniai santykiai yra nepageidaujami, o komandoje jie yra svarbūs, nes lemia komandos mikroklimatą. Jei išeina vienas ar keli grupės nariai, jie nesunkiai pakeičiami kitais, o išėjus vienam ar keliems komandos nariams, komanda susilpnėja ir išyra.

Efektyvios komandos požymiai pristatomi 2 pav.

2 pav. Efektyvios komandos požymiai

Užduotis: Komanda ar grupė?

Skaitmeninė užduotis padės geriau suprasti komandinio darbo požymius.

Formuojant komandą jos nariai atrenkami taip, kad būtų optimaliai panaudojamos visų narių kompetencijos siekiant bendro tikslo. Efektyviausiai dirba nedidelės (3–8 narių) komandos. Svarbu, kad komandoje būtų skirtingus vaidmenis galinčių atlikti žmonių, nes kuo panašesni bus komandos nariai, tuo mažiau tikėtinas kūrybiškas darbas.

 

Pagal M. Belbin , išskiriami 8 vaidmenys, kuriuos būtina atlikti komandoje geriausiam rezultatui pasiekti. Vienas komandos narys gali atlikti kelis jam tinkamus vaidmenis. Svarbiausia, kad jis nekartotų kitų narių prisiimtų vaidmenų.

 

Užduotis: Komandos narių vaidmenys

Skaitmeninė užduotis padės susipažinti su vaidmenų komandoje įvairove ir nustatyti, kuris vaidmuo dera su jūsų asmenybe.

 

Na, o pailsėjus vis tiek teks pabaigti pradėtus darbus. Tau padės šios trys gudrybės.

  1. Naudok laikmatį telefone. Skirk 30 minučių tam tikrai užduočiai vykdyti, tuo metu 100 proc. sutelk dėmesį tik į tą užduotį. Nuskambėjus signalui, iš naujo nustatyk laikmatį, skirk 10 minučių poilsiui. Po pertraukėlės – vėl 30 minučių jau kitai užduočiai ir t. t.
  2. Darbų sąrašą turėk prieš akis. Kad nieko nepamirštum ir matytum, kiek darbų jau atlikai, o kiek dar laukia, matomoje vietoje turėk darbų sąrašą. Patirk malonumą išbraukti atliktus darbus ir toliau daryti, ką nori.
  3. Rask palaikymą. Susirask bendraminčių, kurie siekia panašių tikslų. Tarkitės, dalykitės patirtimi, palaikykite vienas kitą. Tai padės įveikti sunkumus.

 

Santrauka

 

Pritaikyk!

Pasikalbėkite su dirbančiais ar studijuojančiais žmonėmis apie jų turimas kompetencijas. Ką jie mano apie bendrąsias kompetencijas? Kaip jos pritaikomos jų darbe ar studijose?

Pagalvokite, kaip ir kur pritaikote savo problemų sprendimo ir komandinio darbo kompetencijas. Kokių turite įrodymų šioms savo kompetencijoms pagrįsti?

 

Apibendrink!

Kaip planuojate tobulinti savo bendrąsias kompetencijas?

Kiek problemų sprendimo ir komandinio darbo kompetencijos yra svarbios karjeros srityje, apie kurią svajojate? Įsivaizduokite, kaip taikote šias kompetencijas darbo vietoje.

 

Įdomu!

Tyrimais patvirtinti faktai apie komandą:

1. Konfliktas komandoje yra būtinas. Tam tikra „kūrybinė trintis“ leidžia komandai rasti geriausius sprendimus. Tačiau visi turi sutikti, kad konfliktai nebus asmeniški, ir siekti konstruktyvaus konflikto sprendimo.
2. Esame pasirengę dirbti kartu. Mūsų smegenys sukurtos taip, kad klestėtų grupėse. Buvimas stiprios komandos dalimi gali padidinti mūsų oksitocino lygį, o tai savo ruožtu leidžia mums jaustis labiau atsidavusiais šiai socialinei sąveikai.
3. Komandos geriau dirba kontaktiškai, o ne nuotoliu. Net ir naudojant visas šiandien prieinamas technologijas, komandos geriau dirba kartu ir nuveikia daugiau, kai nariai yra arti. Jei komanda dirba nuotoliu, ji turėtų periodiškai rengti asmeninius komandos susitikimus.

 

Šaltinis: Malone, M. S., & Karlgaard, R. (2015).
Team Genius: The New Science of High-Performing Organizations. Harper Collins.

 

Skaitykite toliau

 

Navigacijos blokas

Dalintis: